ĐIỆN MÁY ĐỒNG NAI | ĐIỆN MÁY - ĐIỆN LẠNH BẢO TÍN PHÁT LỘC

Hotline

0332 034 102

Hotline

0933 666 948
Sản phẩm mới
Máy lạnh Mitsubishi Electric 1 HP MS/MU-JS25VF

Máy lạnh Mitsubishi Electric 1 HP MS/MU-JS25VF

6.990.000đ 9.290.000đ -25%

Mua hàng

Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 1.5 HP MSY/MUY-GR35VF

Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 1.5 HP MSY/MUY-GR35VF

13.990.000đ 16.490.000đ -15%

Mua hàng

Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 1 HP MSY-JP25VF

Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 1 HP MSY-JP25VF

8.990.000đ 10.990.000đ -18%

Mua hàng

Máy lạnh Reetech 2 HP RT18-DF-BT/RC18-DF-BT

Máy lạnh Reetech 2 HP RT18-DF-BT/RC18-DF-BT

9.990.000đ 12.000.000đ -17%

Mua hàng

Máy lạnh Reetech Inverter 2 HP RTV18-TC-BI

Máy lạnh Reetech Inverter 2 HP RTV18-TC-BI

13.990.000đ 16.000.000đ -13%

Mua hàng

Máy lạnh Reetech Inverter 1.5 HP RTV12-TC-BI

Máy lạnh Reetech Inverter 1.5 HP RTV12-TC-BI

8.490.000đ 10.590.000đ -20%

Mua hàng

Máy lạnh Reetech 1.5 HP RT12-DF-BT/RC12-DF-BT

Máy lạnh Reetech 1.5 HP RT12-DF-BT/RC12-DF-BT

5.990.000đ 7.990.000đ -25%

Mua hàng

Máy lạnh Reetech 1 HP RT9-BK-BT

Máy lạnh Reetech 1 HP RT9-BK-BT

4.990.000đ 6.890.000đ -28%

Mua hàng

Máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-X12XEW

Máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-X12XEW

8.990.000đ 11.990.000đ -25%

Mua hàng

Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-XP10YMW

Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-XP10YMW

8.990.000đ 10.600.000đ -15%

Mua hàng

Máy lạnh Sharp Inverter 2 HP AH-X18XEW

Máy lạnh Sharp Inverter 2 HP AH-X18XEW

13.590.000đ 16.990.000đ -20%

Mua hàng

Máy lạnh Sharp Inverter 1HP AH-X9XEW

Máy lạnh Sharp Inverter 1HP AH-X9XEW

7.490.000đ 9.500.000đ -21%

Mua hàng

Máy lạnh Samsung Inverter 2 Hp AR18TYHYCWKN

Máy lạnh Samsung Inverter 2 Hp AR18TYHYCWKN

14.990.000đ 18.000.000đ -17%

Mua hàng

Tủ lạnh Toshiba Inverter 322 lít GR-RB405WE-PMV(06)

Tủ lạnh Toshiba Inverter 322 lít GR-RB405WE-PMV(06)

10.990.000đ 16.990.000đ -35%

Mua hàng

Micro không dây AZ999-A AZPro

Micro không dây AZ999-A AZPro

Liên hệ

Mua hàng

Loa Kéo AZ-15A Pro Bas 40

Loa Kéo AZ-15A Pro Bas 40

Liên hệ

Mua hàng

Loa Kéo AZ-308 Bas 20 (3 ĐT)

Loa Kéo AZ-308 Bas 20 (3 ĐT)

Liên hệ

Mua hàng

Loa Kéo AZ-306 Bas 15 (3 ĐT)

Loa Kéo AZ-306 Bas 15 (3 ĐT)

Liên hệ

Mua hàng

Loa Kéo AZ-8A (2 Mic) Bas 20

Loa Kéo AZ-8A (2 Mic) Bas 20

Liên hệ

Mua hàng

Loa Kéo AZ-16A Bas 40 (3 ĐT)

Loa Kéo AZ-16A Bas 40 (3 ĐT)

Liên hệ

Mua hàng

Loa Kéo AZ-318 Bas 20 (Loa 2.1)

Loa Kéo AZ-318 Bas 20 (Loa 2.1)

Liên hệ

Mua hàng

Loa Kéo AZ-2506A Bas 40 (3 ĐT)

Loa Kéo AZ-2506A Bas 40 (3 ĐT)

Liên hệ

Mua hàng

Loa Kéo AZ-1508 Bas40 (3 ĐT)

Loa Kéo AZ-1508 Bas40 (3 ĐT)

Liên hệ

Mua hàng

Tủ mát Alaska 382 lít LC-743DB

Tủ mát Alaska 382 lít LC-743DB

13.490.000đ 15.990.000đ -16%

Mua hàng

Tủ mát Alaska 342 lít LC-633H

Tủ mát Alaska 342 lít LC-633H

12.490.000đ 14.500.000đ -14%

Mua hàng

Tủ mát Alaska 50 lít LC-50

Tủ mát Alaska 50 lít LC-50

3.990.000đ 4.990.000đ -20%

Mua hàng

Tủ mát Alaska 382 lít LC-743H

Tủ mát Alaska 382 lít LC-743H

11.990.000đ 14.990.000đ -20%

Mua hàng

Tủ mát Alaska 342 lít LC-643DB

Tủ mát Alaska 342 lít LC-643DB

11.990.000đ 14.490.000đ -17%

Mua hàng

Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo 212 Lít KG328NC2

Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo 212 Lít KG328NC2

7.390.000đ 9.190.000đ -20%

Mua hàng

Tủ đông Kangaroo Inverter 230 lít KG320IC2

Tủ đông Kangaroo Inverter 230 lít KG320IC2

8.990.000đ 11.000.000đ -18%

Mua hàng

Tủ đông Kangaroo 192 lít KG266NC2

Tủ đông Kangaroo 192 lít KG266NC2

7.990.000đ 9.900.000đ -19%

Mua hàng

Tủ đông Kangaroo 327 lít KG498C2

Tủ đông Kangaroo 327 lít KG498C2

7.990.000đ 9.490.000đ -16%

Mua hàng

Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo 252 Lít KG400DM2

Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo 252 Lít KG400DM2

7.990.000đ 11.480.000đ -30%

Mua hàng

Tủ đông Kangaroo 90 lít KG168NC1

Tủ đông Kangaroo 90 lít KG168NC1

3.990.000đ 5.900.000đ -32%

Mua hàng

Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo 140 Lít KG265NC1

Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo 140 Lít KG265NC1

5.590.000đ 7.500.000đ -25%

Mua hàng

Tủ đông Alaska 205 lít BD-300C

Tủ đông Alaska 205 lít BD-300C

5.990.000đ 8.590.000đ -30%

Mua hàng

Tủ đông Alaska 282 lít BCD-4568C

Tủ đông Alaska 282 lít BCD-4568C

7.990.000đ 10.290.000đ -22%

Mua hàng

Tủ đông Alaska 210 lít FCA-3600CI

Tủ đông Alaska 210 lít FCA-3600CI

7.990.000đ 10.390.000đ -23%

Mua hàng

Tủ đông Alaska 312 lít BCD-5068C

Tủ đông Alaska 312 lít BCD-5068C

9.990.000đ 11.990.000đ -17%

Mua hàng

Tủ đông Alaska 208 lít BCD-3568C

Tủ đông Alaska 208 lít BCD-3568C

7.590.000đ 9.390.000đ -19%

Mua hàng

Tủ đông Aqua Inverter 425 lít AQF-C5701E

Tủ đông Aqua Inverter 425 lít AQF-C5701E

9.990.000đ 12.590.000đ -21%

Mua hàng

Tủ đông Sanaky 230 lít VH-230HY

Tủ đông Sanaky 230 lít VH-230HY

6.990.000đ 9.900.000đ -29%

Mua hàng

Tủ đông Sanaky Inverter 761 lít VH-8699HY3

Tủ đông Sanaky Inverter 761 lít VH-8699HY3

15.990.000đ 19.990.000đ -20%

Mua hàng

Tủ đông Sanaky Inverter 530 lít VH-6699HY3

Tủ đông Sanaky Inverter 530 lít VH-6699HY3

13.490.000đ 15.990.000đ -16%

Mua hàng

Tủ đông Sanaky Inverter 220 lít VH-2899W4K

Tủ đông Sanaky Inverter 220 lít VH-2899W4K

7.690.000đ 8.990.000đ -14%

Mua hàng

Tủ lạnh Electrolux Inverter 541 lít EQE6000A-B

Tủ lạnh Electrolux Inverter 541 lít EQE6000A-B

21.990.000đ 26.900.000đ -18%

Mua hàng

Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3742K

Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3742K

12.990.000đ 16.990.000đ -24%

Mua hàng

Tủ lạnh Electrolux Inverter 619 lít ESE6645A-BVN

Tủ lạnh Electrolux Inverter 619 lít ESE6645A-BVN

27.990.000đ 40.000.000đ -30%

Mua hàng

Tủ lạnh Electrolux Inverter 505 lít ESE5401A-BVN

Tủ lạnh Electrolux Inverter 505 lít ESE5401A-BVN

17.990.000đ 24.000.000đ -25%

Mua hàng

Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3742K-A

Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3742K-A

10.490.000đ 16.000.000đ -34%

Mua hàng

Tủ lạnh Electrolux Inverter 308 lít EBB3462K-H

Tủ lạnh Electrolux Inverter 308 lít EBB3462K-H

12.490.000đ 17.490.000đ -29%

Mua hàng

Tủ lạnh Electrolux Inverter 312 lít ETB3440K-A

Tủ lạnh Electrolux Inverter 312 lít ETB3440K-A

8.490.000đ 13.000.000đ -35%

Mua hàng

Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3762K-H

Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3762K-H

11.990.000đ 18.000.000đ -33%

Mua hàng

Tủ lạnh Electrolux Inverter 341 lít ETB3740K-H

Tủ lạnh Electrolux Inverter 341 lít ETB3740K-H

10.490.000đ 15.000.000đ -30%

Mua hàng

Tủ lạnh LG Inverter 314 lít GN-D312BL

Tủ lạnh LG Inverter 314 lít GN-D312BL

8.490.000đ 11.500.000đ -26%

Mua hàng

Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-TV341VGMV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-TV341VGMV

10.490.000đ 12.500.000đ -16%

Mua hàng

Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BC360WKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BC360WKVN

14.990.000đ 17.490.000đ -14%

Mua hàng

Tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-TV301VGMV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-TV301VGMV

8.590.000đ 10.990.000đ -22%

Mua hàng

Tủ lạnh Panasonic Inverter 550 lít NR-DZ601YGKV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 550 lít NR-DZ601YGKV

36.990.000đ 41.000.000đ -10%

Mua hàng

Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280QSVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280QSVN

9.990.000đ 11.900.000đ -16%

Mua hàng

Tủ lạnh Panasonic Inverter 540 lít NR-YW590YMMV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 540 lít NR-YW590YMMV

50.900.000đ 59.900.000đ -15%

Mua hàng

Tủ lạnh Panasonic Inverter 495 lít NR-CW530XMMV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 495 lít NR-CW530XMMV

34.990.000đ 42.000.000đ -17%

Mua hàng

Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-TL381GPKV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-TL381GPKV

13.490.000đ 15.500.000đ -13%

Mua hàng

Tủ lạnh Samsung Inverter 595 lít RS64T5F01B4/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 595 lít RS64T5F01B4/SV

39.900.000đ 60.000.000đ -34%

Mua hàng

Tủ lạnh Samsung Inverter 322 lít RT32K503JB1

Tủ lạnh Samsung Inverter 322 lít RT32K503JB1

8.990.000đ 12.000.000đ -25%

Mua hàng

Tủ lạnh Samsung Inverter 377 lít RT35K50822C

Tủ lạnh Samsung Inverter 377 lít RT35K50822C

13.990.000đ 18.900.000đ -26%

Mua hàng

Tủ lạnh Samsung Inverter 302 lít RT29K503JB1

Tủ lạnh Samsung Inverter 302 lít RT29K503JB1

8.090.000đ 11.000.000đ -26%

Mua hàng

Tủ lạnh Samsung Inverter 488 lít RF48A4010B4/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 488 lít RF48A4010B4/SV

21.490.000đ 29.000.000đ -26%

Mua hàng

Tủ lạnh Toshiba Inverter 322 lít GR-RB405WE-PMV

Tủ lạnh Toshiba Inverter 322 lít GR-RB405WE-PMV

15.990.000đ 17.500.000đ -9%

Mua hàng

Tủ lạnh Toshiba Inverter 493 Lít GR-RS637WE-PMV(06)

Tủ lạnh Toshiba Inverter 493 Lít GR-RS637WE-PMV(06)

20.990.000đ 29.090.000đ -28%

Mua hàng

Tủ lạnh Toshiba Inverter 338 lít GR-RT440WE-PMV(06)

Tủ lạnh Toshiba Inverter 338 lít GR-RT440WE-PMV(06)

12.490.000đ 14.000.000đ -11%

Mua hàng

Tủ lạnh LG Inverter 335 lít GN-M332PS

Tủ lạnh LG Inverter 335 lít GN-M332PS

8.590.000đ 13.000.000đ -34%

Mua hàng

Tủ lạnh LG Inverter 494 lít GR-D22MB

Tủ lạnh LG Inverter 494 lít GR-D22MB

34.990.000đ 45.900.000đ -24%

Mua hàng

Tủ lạnh LG Inverter 334 lít GN-D332PS

Tủ lạnh LG Inverter 334 lít GN-D332PS

8.990.000đ 12.490.000đ -28%

Mua hàng

Tủ lạnh LG Inverter 394 lít GN-D392PSA

Tủ lạnh LG Inverter 394 lít GN-D392PSA

14.990.000đ 18.000.000đ -17%

Mua hàng

Tủ lạnh LG Inverter 334 lít GN-D332BL

Tủ lạnh LG Inverter 334 lít GN-D332BL

9.990.000đ 14.990.000đ -33%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 245 lít AQR-T259FA

Tủ lạnh Aqua Inverter 245 lít AQR-T259FA

5.990.000đ 8.000.000đ -25%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 318 lít AQR-T369FA

Tủ lạnh Aqua Inverter 318 lít AQR-T369FA

10.450.000đ 12.600.000đ -17%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 541 lít AQR-S541XA

Tủ lạnh Aqua Inverter 541 lít AQR-S541XA

15.990.000đ 18.900.000đ -15%

Mua hàng

Tủ lạnh AQUA Inverter 350 Lít AQR-B379MA

Tủ lạnh AQUA Inverter 350 Lít AQR-B379MA

13.890.000đ 16.500.000đ -16%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 211 lít AQR-T238FA

Tủ lạnh Aqua Inverter 211 lít AQR-T238FA

5.780.000đ 8.000.000đ -28%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 270 lít AQR-IG288EN

Tủ lạnh Aqua Inverter 270 lít AQR-IG288EN

6.590.000đ 9.000.000đ -27%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 260 lít AQR-IG298EB

Tủ lạnh Aqua Inverter 260 lít AQR-IG298EB

9.990.000đ 12.590.000đ -21%

Mua hàng

Tủ lạnh AQUA Inverter 602 Lít AQR-IG696FS

Tủ lạnh AQUA Inverter 602 Lít AQR-IG696FS

21.990.000đ 25.000.000đ -12%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 283 lít AQR-T299FA(FB)

Tủ lạnh Aqua Inverter 283 lít AQR-T299FA(FB)

7.090.000đ 9.000.000đ -21%

Mua hàng

Tủ lạnh Sharp Inverter 362 lít SJ-FX420VG-BK

Tủ lạnh Sharp Inverter 362 lít SJ-FX420VG-BK

16.990.000đ 19.990.000đ -15%

Mua hàng

Tủ lạnh Sharp Inverter 196 lít SJ-X201E-DS

Tủ lạnh Sharp Inverter 196 lít SJ-X201E-DS

5.490.000đ 6.890.000đ -20%

Mua hàng

Tivi TCL 4K 75 inch 75P735

Tivi TCL 4K 75 inch 75P735

25.490.000đ 30.000.000đ -15%

Mua hàng

Tivi TCL 4K 65 inch 65P735

Tivi TCL 4K 65 inch 65P735

17.990.000đ 22.500.000đ -20%

Mua hàng

Tivi TCL 4K 55 inch 55P735

Tivi TCL 4K 55 inch 55P735

13.890.000đ 17.500.000đ -21%

Mua hàng

Tivi TCL 4K 50 inch 50P735

Tivi TCL 4K 50 inch 50P735

11.990.000đ 15.000.000đ -20%

Mua hàng

Google Tivi TCL 4K 43 inch 43P735

Google Tivi TCL 4K 43 inch 43P735

9.290.000đ 12.000.000đ -23%

Mua hàng

Android Tivi TCL FHD 49 inch L49S6500

Android Tivi TCL FHD 49 inch L49S6500

8.490.000đ 10.000.000đ -15%

Mua hàng

Android Tivi TCL 43 inch L43S6500

Android Tivi TCL 43 inch L43S6500

7.090.000đ 8.590.000đ -17%

Mua hàng

Android Tivi TCL 32 inch L32S6500

Android Tivi TCL 32 inch L32S6500

4.990.000đ 6.500.000đ -23%

Mua hàng

Android Tivi TCL 32 inch L32S5200

Android Tivi TCL 32 inch L32S5200

4.450.000đ 6.000.000đ -26%

Mua hàng

Android Tivi TCL 4K 43 inch 43P618

Android Tivi TCL 4K 43 inch 43P618

6.990.000đ 10.000.000đ -30%

Mua hàng

Android Tivi TCL 4K 50 inch 50P618

Android Tivi TCL 4K 50 inch 50P618

8.090.000đ 12.500.000đ -35%

Mua hàng

Android Tivi TCL 4K 55 inch 55P618

Android Tivi TCL 4K 55 inch 55P618

8.490.000đ 14.000.000đ -39%

Mua hàng

Android Tivi TCL 4K 65 inch 65P618

Android Tivi TCL 4K 65 inch 65P618

12.990.000đ 16.500.000đ -21%

Mua hàng

Android Tivi TCL 4K 75 inch 75P618

Android Tivi TCL 4K 75 inch 75P618

21.990.000đ 29.000.000đ -24%

Mua hàng

Smart Tivi OLED LG 4K 48 inch OLED48A1PTA

Smart Tivi OLED LG 4K 48 inch OLED48A1PTA

17.500.000đ 31.590.000đ -45%

Mua hàng

Smart Tivi OLED LG 4K 65 inch OLED65A1PTA

Smart Tivi OLED LG 4K 65 inch OLED65A1PTA

39.900.000đ 55.000.000đ -27%

Mua hàng

Smart Tivi OLED LG 4K 55 inch OLED55A1PTA

Smart Tivi OLED LG 4K 55 inch OLED55A1PTA

22.500.000đ 41.500.000đ -46%

Mua hàng

Smart Tivi OLED LG 4K 77 inch OLED77C1PTB

Smart Tivi OLED LG 4K 77 inch OLED77C1PTB

65.500.000đ 135.000.000đ -51%

Mua hàng

Smart Tivi OLED LG 4K 65 inch OLED65C1PTB

Smart Tivi OLED LG 4K 65 inch OLED65C1PTB

39.500.000đ 59.900.000đ -34%

Mua hàng

Smart Tivi OLED LG 4K 55 inch OLED55C1PTB

Smart Tivi OLED LG 4K 55 inch OLED55C1PTB

29.500.000đ 42.900.000đ -31%

Mua hàng

Smart Tivi OLED LG 4K 48 inch OLED48C1PTB

Smart Tivi OLED LG 4K 48 inch OLED48C1PTB

24.990.000đ 38.900.000đ -36%

Mua hàng

Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UP7550PTC

Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UP7550PTC

12.850.000đ 21.000.000đ -39%

Mua hàng

Smart Tivi LG 4K 50 inch 50UP7550PTC

Smart Tivi LG 4K 50 inch 50UP7550PTC

11.690.000đ 16.500.000đ -29%

Mua hàng

Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UP7550PTC

Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UP7550PTC

9.950.000đ 13.900.000đ -28%

Mua hàng

Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC

Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC

16.990.000đ 25.000.000đ -32%

Mua hàng

Smart Tivi NanoCell LG 4K 65 inch 65NANO77TPA

Smart Tivi NanoCell LG 4K 65 inch 65NANO77TPA

20.450.000đ 29.900.000đ -32%

Mua hàng

Smart Tivi NanoCell LG 4K 55 inch 55NANO77TPA

Smart Tivi NanoCell LG 4K 55 inch 55NANO77TPA

15.390.000đ 24.900.000đ -38%

Mua hàng

Smart Tivi NanoCell LG 4K 50 inch 50NANO77TPA

Smart Tivi NanoCell LG 4K 50 inch 50NANO77TPA

14.590.000đ 22.000.000đ -34%

Mua hàng

Smart Tivi Samsung 4K 75 inch UA75AU7700KXXV

Smart Tivi Samsung 4K 75 inch UA75AU7700KXXV

26.500.000đ 38.500.000đ -31%

Mua hàng

Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65AU7700KXXV

Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65AU7700KXXV

18.450.000đ 27.000.000đ -32%

Mua hàng

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55AU7700KXXV

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55AU7700KXXV

13.900.000đ 21.900.000đ -37%

Mua hàng

Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43AU7700KXXV

Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43AU7700KXXV

11.890.000đ 13.990.000đ -15%

Mua hàng

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50AU7700KXXV

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50AU7700KXXV

13.490.000đ 17.590.000đ -23%

Mua hàng

Smart Tivi QLED Samsung 4K 43 inch QA43LS03BAKXXV

Smart Tivi QLED Samsung 4K 43 inch QA43LS03BAKXXV

23.450.000đ 24.500.000đ -4%

Mua hàng

Smart Tivi QLED Samsung Full HD 32 inch QA32LS03BBKXXV

Smart Tivi QLED Samsung Full HD 32 inch QA32LS03BBKXXV

15.990.000đ 17.500.000đ -9%

Mua hàng

Smart Tivi QLED Samsung 4K 85 inch QA85Q80BAKXXV

Smart Tivi QLED Samsung 4K 85 inch QA85Q80BAKXXV

74.590.000đ 79.500.000đ -6%

Mua hàng

Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q80BAKXXV

Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q80BAKXXV

51.500.000đ 54.000.000đ -5%

Mua hàng

Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q80BAKXXV

Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q80BAKXXV

34.990.000đ 37.500.000đ -7%

Mua hàng

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80BAKXXV

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80BAKXXV

28.500.000đ 32.500.000đ -12%

Mua hàng

Smart Tivi QLED Samsung 4K 50 inch QA50Q80BAKXXV

Smart Tivi QLED Samsung 4K 50 inch QA50Q80BAKXXV

18.900.000đ 20.600.000đ -8%

Mua hàng

Smart Tivi QLED Samsung 4K 85 inch QA85Q70AAKXXV

Smart Tivi QLED Samsung 4K 85 inch QA85Q70AAKXXV

55.000.000đ 59.000.000đ -7%

Mua hàng

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55LS01BAKXXV

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55LS01BAKXXV

25.000.000đ 28.000.000đ -11%

Mua hàng

Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q70AAKXXV

Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q70AAKXXV

24.990.000đ 34.000.000đ -27%

Mua hàng

Tivi Sony 4K 65 inch XR-65X95J VN3

Tivi Sony 4K 65 inch XR-65X95J VN3

38.500.000đ 46.500.000đ -17%

Mua hàng

Tivi Sony 4K 85 inch XR-85X90K

Tivi Sony 4K 85 inch XR-85X90K

69.900.000đ 84.000.000đ -17%

Mua hàng

Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X80J VN3

Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X80J VN3

13.990.000đ 17.050.000đ -18%

Mua hàng

Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X75K VN3

Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X75K VN3

18.500.000đ 26.500.000đ -30%

Mua hàng

Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X80J VN3

Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X80J VN3

19.950.000đ 26.500.000đ -25%

Mua hàng

Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X80J VN3

Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X80J VN3

14.990.000đ 18.900.000đ -21%

Mua hàng

Tivi Sony 4K 65 inch XR-65X90J VN3

Tivi Sony 4K 65 inch XR-65X90J VN3

24.590.000đ 31.000.000đ -21%

Mua hàng

Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X80J VN3 5

Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X80J VN3 5

16.990.000đ 19.850.000đ -14%

Mua hàng

Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X85K

Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X85K

39.900.000đ 44.950.000đ -11%

Mua hàng

Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X85K

Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X85K

19.950.000đ 25.550.000đ -22%

Mua hàng

Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X86J VN3

Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X86J VN3

27.990.000đ 30.850.000đ -9%

Mua hàng

Tivi Sony 4K 75 inch XR-75X90K

Tivi Sony 4K 75 inch XR-75X90K

Liên hệ

Mua hàng

tivi-sony-4k-55-inch-xr-55x90j-vn3

tivi-sony-4k-55-inch-xr-55x90j-vn3

19.990.000đ 21.850.000đ -9%

Mua hàng

Smart Tivi Neo QLED Samsung 4K 55 inch QA55QN90AAKXXV

Smart Tivi Neo QLED Samsung 4K 55 inch QA55QN90AAKXXV

29.990.000đ 38.890.000đ -23%

Mua hàng

Máy giặt LG Inverter 9Kg FV1409S2W

Máy giặt LG Inverter 9Kg FV1409S2W

9.590.000đ 12.863.000đ -25%

Mua hàng

Máy Lạnh Toshiba Inverter 2.2Hp RAS-22S3KCV-V

Máy Lạnh Toshiba Inverter 2.2Hp RAS-22S3KCV-V

17.080.000đ 22.230.000đ -23%

Mua hàng

Tủ đông AQUA Inverter 295 lít AQF-C4202E

Tủ đông AQUA Inverter 295 lít AQF-C4202E

8.700.000đ 9.100.000đ -4%

Mua hàng

Tủ Mát Aqua 280 lít AQS-AF400S

Tủ Mát Aqua 280 lít AQS-AF400S

12.000.000đ

Mua hàng

Tủ Mát Aqua 215 lít AQS-AF340S

Tủ Mát Aqua 215 lít AQS-AF340S

11.000.000đ

Mua hàng

Tủ Mát Aqua 320 lít AQS-AF440S

Tủ Mát Aqua 320 lít AQS-AF440S

12.000.000đ

Mua hàng

Máy Lạnh Aqua 1.0Hp AQA-KCR9NQS

Máy Lạnh Aqua 1.0Hp AQA-KCR9NQS

18.190.000đ 18.990.000đ -4%

Mua hàng

Tủ Mát Sanaky 290 Lít VH-358KL

Tủ Mát Sanaky 290 Lít VH-358KL

8.000.000đ 9.900.000đ -19%

Mua hàng

Tủ Mát Sanaky Inverter 210 Lít VH-258W3L

Tủ Mát Sanaky Inverter 210 Lít VH-258W3L

8.000.000đ 10.000.000đ -20%

Mua hàng

Tủ Mát Sanaky 210 Lít VH-258WL

Tủ Mát Sanaky 210 Lít VH-258WL

7.800.000đ 8.900.000đ -12%

Mua hàng

Tủ đông Sanaky 305 lít VH-405A2

Tủ đông Sanaky 305 lít VH-405A2

5.400.000đ 7.000.000đ -23%

Mua hàng

Tủ Đông Sanaky 208 Lít VH-2599A2KD

Tủ Đông Sanaky 208 Lít VH-2599A2KD

4.500.000đ 6.000.000đ -25%

Mua hàng

Tủ Đông Sanaky 100 lít VH-1599HYKD

Tủ Đông Sanaky 100 lít VH-1599HYKD

4.100.000đ 5.000.000đ -18%

Mua hàng

Tủ đông Aqua 203 lít AQF-C3001S

Tủ đông Aqua 203 lít AQF-C3001S

4.900.000đ 5.000.000đ -2%

Mua hàng

Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BU/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BU/SV

8.890.000đ 9.590.000đ -7%

Mua hàng

Tủ lạnh Samsung Inverter 319 lít RT32K5932BU/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 319 lít RT32K5932BU/SV

12.390.000đ 15.190.000đ -18%

Mua hàng

Tủ lạnh Toshiba Inverter 180 lít GR-B22VU UKG

Tủ lạnh Toshiba Inverter 180 lít GR-B22VU UKG

4.990.000đ 5.690.000đ -12%

Mua hàng

Tủ lạnh LG Inverter 335 lít GN-M332BL

Tủ lạnh LG Inverter 335 lít GN-M332BL

9.190.000đ 13.990.000đ -34%

Mua hàng

Tủ lạnh LG Inverter 305 lít GR-D305MC

Tủ lạnh LG Inverter 305 lít GR-D305MC

10.690.000đ 16.190.000đ -34%

Mua hàng

Tủ lạnh LG Inverter 635 Lít GR-D257WB

Tủ lạnh LG Inverter 635 Lít GR-D257WB

28.199.990đ 35.990.000đ -22%

Mua hàng

Tủ lạnh LG Inverter 374 lít GN-D372BLA

Tủ lạnh LG Inverter 374 lít GN-D372BLA

13.290.000đ 18.990.000đ -30%

Mua hàng

Tủ lạnh LG Inverter 649 Lít GR-B257JDS

Tủ lạnh LG Inverter 649 Lít GR-B257JDS

17.790.000đ 23.490.000đ -24%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 480 lít AQR-S480XA(SG)

Tủ lạnh Aqua Inverter 480 lít AQR-S480XA(SG)

15.790.000đ 16.490.000đ -4%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 541 lít AQR-S541XA(BL)

Tủ lạnh Aqua Inverter 541 lít AQR-S541XA(BL)

16.790.000đ 20.490.000đ -18%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 211 lít AQR-T238FA(FB)

Tủ lạnh Aqua Inverter 211 lít AQR-T238FA(FB)

6.090.000đ 6.790.000đ -10%

Mua hàng

Máy Lạnh Panasonic 1.0Hp CU/CS-N9WKH

Máy Lạnh Panasonic 1.0Hp CU/CS-N9WKH

7.900.000đ 9.800.000đ -19%

Mua hàng

Máy Lạnh Daikin Inverter 1.5Hp FTKA35UAVMV

Máy Lạnh Daikin Inverter 1.5Hp FTKA35UAVMV

10.800.000đ 13.900.000đ -22%

Mua hàng

Máy Lạnh Daikin Inverter 1.0Hp FTKC25UAVMV

Máy Lạnh Daikin Inverter 1.0Hp FTKC25UAVMV

11.400.000đ 12.500.000đ -9%

Mua hàng

Máy Lạnh Daikin 1.5Hp FTF35UV1V

Máy Lạnh Daikin 1.5Hp FTF35UV1V

10.600.000đ 12.000.000đ -12%

Mua hàng

Máy Lạnh Daikin Inverter 1.0Hp FTKA25VAVMV

Máy Lạnh Daikin Inverter 1.0Hp FTKA25VAVMV

9.800.000đ 11.400.000đ -14%

Mua hàng

Máy Lạnh Daikin Inverter 1.0Hp FTKB25WAVMV

Máy Lạnh Daikin Inverter 1.0Hp FTKB25WAVMV

9.300.000đ 13.800.000đ -33%

Mua hàng

Máy Lạnh Daikin Inverter 1.0Hp FTKA25UAVMV

Máy Lạnh Daikin Inverter 1.0Hp FTKA25UAVMV

9.000.000đ 10.000.000đ -10%

Mua hàng

Máy Lạnh Daikin 1.0Hp FTF25UV1V

Máy Lạnh Daikin 1.0Hp FTF25UV1V

8.000.000đ 10.000.000đ -20%

Mua hàng

Tủ lạnh Sharp Inverter 572 lít SJ-FX640V-SL

Tủ lạnh Sharp Inverter 572 lít SJ-FX640V-SL

32.190.000đ 32.890.000đ -2%

Mua hàng

Tủ lạnh Sharp Inverter 525 lít SJ-FXP600VG-BK

Tủ lạnh Sharp Inverter 525 lít SJ-FXP600VG-BK

33.990.000đ 34.690.000đ -2%

Mua hàng

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP AR10TYAACWKNSV

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP AR10TYAACWKNSV

10.000.000đ 11.000.000đ -9%

Mua hàng

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1.5 HP AR13TYGCDWKNSV

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1.5 HP AR13TYGCDWKNSV

12.300.000đ 13.400.000đ -8%

Mua hàng

Máy lạnh Samsung Inverter 2 HP AR18TYHYCWKNSV

Máy lạnh Samsung Inverter 2 HP AR18TYHYCWKNSV

16.000.000đ 17.000.000đ -6%

Mua hàng

Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP AR13TYHYCWKNSV

Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP AR13TYHYCWKNSV

9.790.000đ 11.000.000đ -11%

Mua hàng

Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UP8100PTB

Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UP8100PTB

14.000.000đ 20.000.000đ -30%

Mua hàng

Smart Tivi LG 4K 50 Inch 50UP8100PTB

Smart Tivi LG 4K 50 Inch 50UP8100PTB

12.990.000đ 18.000.000đ -28%

Mua hàng

Smart Tivi NanoCell LG 4K 43 inch 43NANO77TPA

Smart Tivi NanoCell LG 4K 43 inch 43NANO77TPA

10.000.000đ 15.000.000đ -33%

Mua hàng

Smart Tivi LG 43 inch 43UP8100PTB

Smart Tivi LG 43 inch 43UP8100PTB

10.000.000đ 14.000.000đ -29%

Mua hàng

Tủ lạnh Sharp Inverter 182 lít SJ-X201E-DS

Tủ lạnh Sharp Inverter 182 lít SJ-X201E-DS

5.690.000đ 6.390.000đ -11%

Mua hàng

Smart Tivi LG 43 inch 43LM5750PTC

Smart Tivi LG 43 inch 43LM5750PTC

7.000.000đ 9.000.000đ -22%

Mua hàng

Smart Tivi Casper 42 Inch 42FX5200

Smart Tivi Casper 42 Inch 42FX5200

5.000.000đ 7.000.000đ -29%

Mua hàng

Smart Tivi Casper 43 Inch 43FX5200

Smart Tivi Casper 43 Inch 43FX5200

5.000.000đ 9.000.000đ -44%

Mua hàng

Smart Tivi Casper 32 Inch 32HG5200

Smart Tivi Casper 32 Inch 32HG5200

4.000.000đ 7.000.000đ -43%

Mua hàng

Smart Tivi DARLING 40 Inch 40FH960S

Smart Tivi DARLING 40 Inch 40FH960S

2.000.000đ 5.200.000đ -62%

Mua hàng

Smart Tivi Sony 43 Inch KD-43X8050H VN3

Smart Tivi Sony 43 Inch KD-43X8050H VN3

8.300.000đ 17.800.000đ -53%

Mua hàng

Smart Tivi Sony 32 inch KDL-32W600D

Smart Tivi Sony 32 inch KDL-32W600D

6.800.000đ 7.400.000đ -8%

Mua hàng

Smart Tivi Sony 43 Inch KDL-43W800G VN3

Smart Tivi Sony 43 Inch KDL-43W800G VN3

6.500.000đ 10.600.000đ -39%

Mua hàng

Smart Tivi Aqua 4K 58 inch LE58AQT6610UG

Smart Tivi Aqua 4K 58 inch LE58AQT6610UG

11.800.000đ 17.000.000đ -31%

Mua hàng

Smart Tivi Aqua 4K 50 inch LE50AQT6600UG

Smart Tivi Aqua 4K 50 inch LE50AQT6600UG

10.600.000đ 15.000.000đ -29%

Mua hàng

Smart Tivi Aqua 43 Inch LE43AQT6610FG

Smart Tivi Aqua 43 Inch LE43AQT6610FG

6.800.000đ 9.200.000đ -26%

Mua hàng

Smart Tivi Aqua 32 Inch LE32AQT6610G

Smart Tivi Aqua 32 Inch LE32AQT6610G

4.300.000đ 6.300.000đ -32%

Mua hàng

Smart Tivi Aqua 32 Inch LE32AQT6600G

Smart Tivi Aqua 32 Inch LE32AQT6600G

5.100.000đ 5.800.000đ -12%

Mua hàng

Google Tivi TCL 4K 43 inch 43P737

Google Tivi TCL 4K 43 inch 43P737

10.290.000đ 11.490.000đ -10%

Mua hàng

Android Tivi TCL 40 inch 40S6500

Android Tivi TCL 40 inch 40S6500

6.390.000đ 7.990.000đ -20%

Mua hàng

Android Tivi TCL 4K 50 inch 50P615

Android Tivi TCL 4K 50 inch 50P615

9.290.000đ 12.990.000đ -28%

Mua hàng

Android Tivi TCL 4K 43 inch 43P615

Android Tivi TCL 4K 43 inch 43P615

9.890.000đ 10.990.000đ -10%

Mua hàng

Android Tivi TCL 32 inch L32S66A

Android Tivi TCL 32 inch L32S66A

5.790.000đ 6.490.000đ -11%

Mua hàng

Android Tivi TCL 43 inch L43S5200

Android Tivi TCL 43 inch L43S5200

7.590.000đ 8.290.000đ -8%

Mua hàng

Android Tivi TCL 40 inch L40S66A

Android Tivi TCL 40 inch L40S66A

7.790.000đ 8.490.000đ -8%

Mua hàng

Android Tivi TCL 4K 55 inch 55P615

Android Tivi TCL 4K 55 inch 55P615

12.590.000đ 14.990.000đ -16%

Mua hàng

Smart Tivi Casper 4K 55 inch 55UW6000

Smart Tivi Casper 4K 55 inch 55UW6000

10.990.000đ 13.990.000đ -21%

Mua hàng

Android Tivi Casper 43 inch 43FG5200

Android Tivi Casper 43 inch 43FG5200

6.890.000đ 7.990.000đ -14%

Mua hàng

Android Tivi Casper 32 inch 32HG5200

Android Tivi Casper 32 inch 32HG5200

4.490.000đ 5.990.000đ -25%

Mua hàng

Smart Tivi Casper 43 inch 43FX6200

Smart Tivi Casper 43 inch 43FX6200

3.890.000đ 4.990.000đ -22%

Mua hàng

Smart Tivi Casper 43 inch 43FX6200

Smart Tivi Casper 43 inch 43FX6200

5.290.000đ 7.590.000đ -30%

Mua hàng

Android Tivi Casper 4K 50 inch 50UG6100

Android Tivi Casper 4K 50 inch 50UG6100

7.290.000đ 12.290.000đ -41%

Mua hàng

Tivi FFalcon 32 inch 32F1

Tivi FFalcon 32 inch 32F1

Liên hệ

Mua hàng

Android Tivi AQUA QLED 4K 65 inch LE65AQTS6UG

Android Tivi AQUA QLED 4K 65 inch LE65AQTS6UG

20.000.000đ 40.000.000đ -50%

Mua hàng

Android Tivi AQUA 4K 50 inch LE50AQT6600UG

Android Tivi AQUA 4K 50 inch LE50AQT6600UG

9.290.000đ 15.990.000đ -42%

Mua hàng

Loa kéo Karaoke Dalton TS-15G600X 600W

Loa kéo Karaoke Dalton TS-15G600X 600W

8.040.000đ 9.500.000đ -15%

Mua hàng

Loa kéo Karaoke Mobell MK-7080 1000W

Loa kéo Karaoke Mobell MK-7080 1000W

7.570.000đ 8.990.000đ -16%

Mua hàng

Loa kéo Karaoke Nanomax S-1000 450W

Loa kéo Karaoke Nanomax S-1000 450W

5.750.000đ 6.990.000đ -18%

Mua hàng

Loa Karaoke Zenbos K-200 600 W

Loa Karaoke Zenbos K-200 600 W

6.010.000đ 8.190.000đ -27%

Mua hàng

Loa Karaoke Zenbos K-360

Loa Karaoke Zenbos K-360

9.780.000đ 11.390.000đ -14%

Mua hàng

Loa điện Karaoke SuYang X-108

Loa điện Karaoke SuYang X-108

7.670.000đ 8.990.000đ -15%

Mua hàng

Loa điện Karaoke SuYang X-128

Loa điện Karaoke SuYang X-128

13.940.000đ 15.150.000đ -8%

Mua hàng

Loa kéo Karaoke Jammy AM4218

Loa kéo Karaoke Jammy AM4218

7.480.000đ 8.890.000đ -16%

Mua hàng

Loa Sumico Home Station 10

Loa Sumico Home Station 10

12.090.000đ 13.900.000đ -13%

Mua hàng

Loa Sumico Home Station 12

Loa Sumico Home Station 12

13.930.000đ 15.900.000đ -12%

Mua hàng

Quạt điều hoà Daikiosan DKA-03500C

Quạt điều hoà Daikiosan DKA-03500C

2.990.000đ 5.490.000đ -46%

Mua hàng

Quạt điều hoà Kangaroo KG50F79

Quạt điều hoà Kangaroo KG50F79

3.450.000đ 6.690.000đ -48%

Mua hàng

Quạt điều hòa Midea AC120-18AR

Quạt điều hòa Midea AC120-18AR

2.294.000đ 4.990.000đ -54%

Mua hàng

Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR10TYHYCWKNSV

Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR10TYHYCWKNSV

9.490.000đ 10.190.000đ -7%

Mua hàng

Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR09TYHQASINSV

Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR09TYHQASINSV

8.690.000đ 9.390.000đ -7%

Mua hàng

Tủ lạnh LG Inverter 315 Lít GN-M312BL

Tủ lạnh LG Inverter 315 Lít GN-M312BL

8.990.000đ 10.990.000đ -18%

Mua hàng

Tủ lạnh LG Inverter 394 lít GN-D392BLA

Tủ lạnh LG Inverter 394 lít GN-D392BLA

14.290.000đ 19.490.000đ -27%

Mua hàng

Tủ lạnh Toshiba Inverter 233 lít GR-A28VM(UKG1)

Tủ lạnh Toshiba Inverter 233 lít GR-A28VM(UKG1)

6.740.000đ 7.440.000đ -9%

Mua hàng

Tủ lạnh Toshiba Inverter 322 lít GR-RB405WE-PMV(06)-MG

Tủ lạnh Toshiba Inverter 322 lít GR-RB405WE-PMV(06)-MG

11.960.000đ 17.090.000đ -30%

Mua hàng

Android Tivi AQUA 4K 43 inch LE43AQT6600UG

Android Tivi AQUA 4K 43 inch LE43AQT6600UG

8.290.000đ 12.590.000đ -34%

Mua hàng

Android Tivi AQUA 4K 55 inch LE55AQTS6UG

Android Tivi AQUA 4K 55 inch LE55AQTS6UG

15.290.000đ 30.990.000đ -51%

Mua hàng

Smart Tivi FFalcon 40 inch 40SF1

Smart Tivi FFalcon 40 inch 40SF1

6.190.000đ 7.890.000đ -22%

Mua hàng

Android Tivi FFalcon 4K 43 inch 43UF2

Android Tivi FFalcon 4K 43 inch 43UF2

7.990.000đ 9.990.000đ -20%

Mua hàng

Android Tivi QLED 4K 55 inch Casper 55QG8000

Android Tivi QLED 4K 55 inch Casper 55QG8000

12.790.000đ 15.990.000đ -20%

Mua hàng

Android Tivi Casper 4K 65 inch 65UG6000

Android Tivi Casper 4K 65 inch 65UG6000

14.690.000đ 18.990.000đ -23%

Mua hàng

Google Tivi QLED TCL 4K 55 inch 55Q636

Google Tivi QLED TCL 4K 55 inch 55Q636

16.790.000đ 19.490.000đ -14%

Mua hàng

Google Tivi TCL 4K 55 inch 55P737

Google Tivi TCL 4K 55 inch 55P737

15.290.000đ 16.490.000đ -7%

Mua hàng

Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UP7750PTB

Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UP7750PTB

13.770.000đ 21.900.000đ -37%

Mua hàng

Quạt điều hòa Daikiosan DKA-04000G

Quạt điều hòa Daikiosan DKA-04000G

2.990.000đ 5.500.000đ -46%

Mua hàng

Quạt điều hòa Sunhouse SHD7721

Quạt điều hòa Sunhouse SHD7721

3.391.000đ 4.990.000đ -32%

Mua hàng

Quạt điều hòa Sunhouse SHD7757

Quạt điều hòa Sunhouse SHD7757

4.076.000đ 5.490.000đ -26%

Mua hàng

Quạt điều hòa Sunhouse SHD7734

Quạt điều hòa Sunhouse SHD7734

1.790.000đ 3.590.000đ -50%

Mua hàng

Quạt điều hòa Sunhouse SHD7746

Quạt điều hòa Sunhouse SHD7746

3.290.000đ 5.990.000đ -45%

Mua hàng

Quạt điều hòa Sunhouse SHD7727

Quạt điều hòa Sunhouse SHD7727

2.950.000đ 5.890.000đ -50%

Mua hàng

Máy lọc nước RO Kangaroo VTU KG109A 9 lõi

Máy lọc nước RO Kangaroo VTU KG109A 9 lõi

4.890.000đ 6.790.000đ -28%

Mua hàng

Máy lọc nước R.O Hydrogen Kangaroo VTU KG100HA 9 lõi

Máy lọc nước R.O Hydrogen Kangaroo VTU KG100HA 9 lõi

5.200.000đ 9.190.000đ -43%

Mua hàng

Máy lọc nước RO Kangaroo KG99A VTU 9 lõi

Máy lọc nước RO Kangaroo KG99A VTU 9 lõi

3.650.000đ 6.190.000đ -41%

Mua hàng

Máy lọc nước RO Karofi KSI80-A 8 lõi

Máy lọc nước RO Karofi KSI80-A 8 lõi

4.290.000đ 6.990.000đ -39%

Mua hàng

Máy lọc nước RO Karofi N7RO 7 lõi

Máy lọc nước RO Karofi N7RO 7 lõi

4.220.000đ 5.890.000đ -28%

Mua hàng

Máy lọc nước RO Karofi B930 9 lõi

Máy lọc nước RO Karofi B930 9 lõi

4.820.000đ 6.390.000đ -25%

Mua hàng

Điện thoại Samsung Galaxy S22+ 5G 128GB

Điện thoại Samsung Galaxy S22+ 5G 128GB

22.290.000đ 25.990.000đ -14%

Mua hàng

Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256GB

Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256GB

32.290.000đ 41.990.000đ -23%

Mua hàng

Điện thoại Samsung Galaxy A52s 5G 128GB

Điện thoại Samsung Galaxy A52s 5G 128GB

7.790.000đ 10.990.000đ -29%

Mua hàng

Điện thoại Samsung Galaxy A03 3GB

Điện thoại Samsung Galaxy A03 3GB

2.290.000đ 2.990.000đ -23%

Mua hàng

Điện thoại Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128GB

Điện thoại Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128GB

27.290.000đ 30.990.000đ -12%

Mua hàng

Điện thoại iPhone 13 128GB

Điện thoại iPhone 13 128GB

20.090.000đ 24.990.000đ -20%

Mua hàng

Điện thoại iPhone 12 Pro 512GB

Điện thoại iPhone 12 Pro 512GB

27.790.000đ 28.490.000đ -2%

Mua hàng

Điện thoại iPhone 13 Pro 128GB

Điện thoại iPhone 13 Pro 128GB

26.490.000đ 30.990.000đ -15%

Mua hàng

Điện thoại iPhone 13 Pro Max 128GB

Điện thoại iPhone 13 Pro Max 128GB

27.690.000đ 33.990.000đ -19%

Mua hàng

Điện thoại iPhone 11 64GB

Điện thoại iPhone 11 64GB

11.690.000đ 14.990.000đ -22%

Mua hàng

Máy giặt Aqua Inverter 10.5 KG AQD-D1050F.S

Máy giặt Aqua Inverter 10.5 KG AQD-D1050F.S

8.990.000đ 13.490.000đ -33%

Mua hàng

Máy giặt Aqua 9.8 KG AQW-FR98GT.BK

Máy giặt Aqua 9.8 KG AQW-FR98GT.BK

5.090.000đ 8.290.000đ -39%

Mua hàng

Máy giặt Aqua Inverter 8 KG AQD-A800F W

Máy giặt Aqua Inverter 8 KG AQD-A800F W

6.090.000đ 10.090.000đ -40%

Mua hàng

Máy giặt Aqua 12 kg AQW-FW120GT.BK

Máy giặt Aqua 12 kg AQW-FW120GT.BK

5.890.000đ 8.690.000đ -32%

Mua hàng

Máy giặt Aqua Inverter 10.5 KG AQW-DR105FT BK

Máy giặt Aqua Inverter 10.5 KG AQW-DR105FT BK

7.690.000đ 10.990.000đ -30%

Mua hàng

Máy giặt Toshiba 8.2 kg AW-F920LV WB

Máy giặt Toshiba 8.2 kg AW-F920LV WB

4.490.000đ 5.590.000đ -20%

Mua hàng

Máy giặt Toshiba Inverter 10.5 Kg TW-BK115G4V (MG)

Máy giặt Toshiba Inverter 10.5 Kg TW-BK115G4V (MG)

10.999.000đ 19.990.000đ -45%

Mua hàng

Máy giặt Toshiba inverter 10.5 kg TW-BL115A2V(SS)

Máy giặt Toshiba inverter 10.5 kg TW-BL115A2V(SS)

11.290.000đ 11.990.000đ -6%

Mua hàng

Máy giặt Toshiba Inverter 13 kg AW-DUJ1400GV KK

Máy giặt Toshiba Inverter 13 kg AW-DUJ1400GV KK

12.190.000đ 12.890.000đ -5%

Mua hàng

Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKB50WAVMV

Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKB50WAVMV

19.290.000đ 19.990.000đ -4%

Mua hàng

 Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKY25WMVMV

Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKY25WMVMV

12.590.000đ 13.290.000đ -5%

Mua hàng

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKB35WMVMV

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKB35WMVMV

12.790.000đ 13.490.000đ -5%

Mua hàng

Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKB25WMVMV

Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKB25WMVMV

10.790.000đ 10.990.000đ -2%

Mua hàng

Máy lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-XU24XKH-8

Máy lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-XU24XKH-8

32.790.000đ 32.990.000đ -1%

Mua hàng

Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-PU12XKH-8M

Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-PU12XKH-8M

12.790.000đ 13.490.000đ -5%

Mua hàng

Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9XKH-8

Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9XKH-8

12.290.000đ 12.990.000đ -5%

Mua hàng

Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9XKH-8M

Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9XKH-8M

10.290.000đ 10.990.000đ -6%

Mua hàng

Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BC360QKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BC360QKVN

13.780.000đ 16.090.000đ -14%

Mua hàng

Tủ lạnh Samsung Inverter 655 lít RS62R5001M9/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 655 lít RS62R5001M9/SV

20.700.000đ 22.900.000đ -10%

Mua hàng

Tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT20HAR8DBU/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT20HAR8DBU/SV

6.590.000đ 7.890.000đ -16%

Mua hàng

Tủ lạnh Samsung Inverter 380 lít RT38K5982BS/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 380 lít RT38K5982BS/SV

14.190.000đ 20.090.000đ -29%

Mua hàng

Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BY/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BY/SV

7.190.000đ 9.390.000đ -23%

Mua hàng

 Tủ lạnh Samsung Inverter 655 lít RS62R5001B4/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 655 lít RS62R5001B4/SV

21.700.000đ 25.090.000đ -14%

Mua hàng

Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-TL351VGMV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-TL351VGMV

14.990.000đ 15.690.000đ -4%

Mua hàng

Tủ lạnh Panasonic Inverter 170 lít NR-BA190PPVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 170 lít NR-BA190PPVN

5.690.000đ 6.390.000đ -11%

Mua hàng

Tủ lạnh Panasonic Inverter 188 lít NR-BA229PKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 188 lít NR-BA229PKVN

6.590.000đ 7.290.000đ -10%

Mua hàng

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-TV261BPKV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-TV261BPKV

8.290.000đ 8.990.000đ -8%

Mua hàng

Google Tivi Sony 32 inch KD-32W830K

Google Tivi Sony 32 inch KD-32W830K

7.500.000đ 8.200.000đ -9%

Mua hàng

Google Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X80K

Google Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X80K

20.700.000đ 21.400.000đ -3%

Mua hàng

Google Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X75K

Google Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X75K

16.200.000đ 16.900.000đ -4%

Mua hàng

Google Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X75K

Google Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X75K

17.700.000đ 19.200.000đ -8%

Mua hàng

Google Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X75K

Google Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X75K

13.200.000đ 14.900.000đ -11%

Mua hàng

Smart Tivi Samsung 4K Crystal UHD 43 inch UA43AU8100

Smart Tivi Samsung 4K Crystal UHD 43 inch UA43AU8100

12.100.000đ 15.000.000đ -19%

Mua hàng

Smart Tivi QLED 4K 75 inch Samsung QA75Q65A

Smart Tivi QLED 4K 75 inch Samsung QA75Q65A

36.200.000đ 46.900.000đ -23%

Mua hàng

Smart Tivi Samsung 4K Crystal UHD 50 inch UA50AU7200

Smart Tivi Samsung 4K Crystal UHD 50 inch UA50AU7200

12.700.000đ 13.900.000đ -9%

Mua hàng

Smart Tivi QLED 4K 43 inch Samsung QA43Q60B

Smart Tivi QLED 4K 43 inch Samsung QA43Q60B

14.600.000đ 15.900.000đ -8%

Mua hàng

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55TU6900

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55TU6900

11.200.000đ 17.900.000đ -37%

Mua hàng

Smart Tivi Samsung 4K Crystal UHD 50 inch UA50AU8100

Smart Tivi Samsung 4K Crystal UHD 50 inch UA50AU8100

14.500.000đ 17.400.000đ -17%

Mua hàng

Smart Tivi Samsung 32 inch UA32T4500

Smart Tivi Samsung 32 inch UA32T4500

7.200.000đ 8.000.000đ -10%

Mua hàng

Smart Tivi QLED 4K 43 inch Samsung QA43Q65A

Smart Tivi QLED 4K 43 inch Samsung QA43Q65A

14.100.000đ 15.900.000đ -11%

Mua hàng

Smart Tivi Samsung 4K Crystal UHD 55 inch UA55AU8100

Smart Tivi Samsung 4K Crystal UHD 55 inch UA55AU8100

13.500.000đ 20.000.000đ -33%

Mua hàng

Tủ lạnh Sharp Inverter 401 lít SJ-FXP480VG-CH

Tủ lạnh Sharp Inverter 401 lít SJ-FXP480VG-CH

20.490.000đ 21.190.000đ -3%

Mua hàng

Smart Tivi Sony 32 inch KD-32W830K

Smart Tivi Sony 32 inch KD-32W830K

7.100.000đ 9.700.000đ -27%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 312 lít AQR-T359MA(GB)

Tủ lạnh Aqua Inverter 312 lít AQR-T359MA(GB)

10.180.000đ 12.090.000đ -16%

Mua hàng

Smart Tivi Samsung 43 inch UA43T6500

Smart Tivi Samsung 43 inch UA43T6500

9.600.000đ 10.900.000đ -12%

Mua hàng

Smart Tivi QLED 4K 65 inch Samsung QA65Q65A

Smart Tivi QLED 4K 65 inch Samsung QA65Q65A

24.200.000đ 29.900.000đ -19%

Mua hàng

Máy Lạnh LG Inverter 1.5Hp V13EN-S1

Máy Lạnh LG Inverter 1.5Hp V13EN-S1

8.000.000đ 11.290.000đ -29%

Mua hàng

Máy Lạnh Toshiba Inverter 1.5Hp RAS-H13H2KCVG-V

Máy Lạnh Toshiba Inverter 1.5Hp RAS-H13H2KCVG-V

10.730.000đ 12.990.000đ -17%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 292 lít AQR-B348MA(FB)

Tủ lạnh Aqua Inverter 292 lít AQR-B348MA(FB)

11.390.000đ 12.090.000đ -6%

Mua hàng

Tủ lạnh Sharp Inverter 224 lít SJ-X251E-SL

Tủ lạnh Sharp Inverter 224 lít SJ-X251E-SL

6.490.000đ 7.190.000đ -10%

Mua hàng

Máy Lạnh Casper 2.0Hp LC-18FS32

Máy Lạnh Casper 2.0Hp LC-18FS32

11.290.000đ 12.600.000đ -10%

Mua hàng

Tủ lạnh Sharp Inverter 401 lít SJ-FXP480VG-CH

Tủ lạnh Sharp Inverter 401 lít SJ-FXP480VG-CH

34.990.000đ 35.690.000đ -2%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 602 lít AQR-IG696FS GB

Tủ lạnh Aqua Inverter 602 lít AQR-IG696FS GB

22.290.000đ 25.090.000đ -11%

Mua hàng

Máy Giặt Electrolux Inverter 9.0Kg EWF9024ADSA

Máy Giặt Electrolux Inverter 9.0Kg EWF9024ADSA

7.990.000đ 13.190.000đ -39%

Mua hàng

Máy giặt Panasonic 10kg NA-F100A4BRV

Máy giặt Panasonic 10kg NA-F100A4BRV

5.790.000đ 8.900.000đ -35%

Mua hàng

Máy Lạnh LG Inverter 1.5Hp V13API1 - Wifi

Máy Lạnh LG Inverter 1.5Hp V13API1 - Wifi

10.550.000đ 12.790.000đ -18%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 456 lít AQR-IG525AM GB

Tủ lạnh Aqua Inverter 456 lít AQR-IG525AM GB

20.590.000đ 21.290.000đ -3%

Mua hàng

Tủ lạnh Sharp Inverter 253 lít SJ-X281E-DS

Tủ lạnh Sharp Inverter 253 lít SJ-X281E-DS

6.890.000đ 7.590.000đ -9%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 212 lít AQR-T239FA(HB)

Tủ lạnh Aqua Inverter 212 lít AQR-T239FA(HB)

5.390.000đ 6.090.000đ -11%

Mua hàng

Tủ lạnh Sharp Inverter 605 lít SJ-FX688VG-BK

Tủ lạnh Sharp Inverter 605 lít SJ-FX688VG-BK

28.290.000đ 28.990.000đ -2%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 186 lít AQR-T219FA(PB)

Tủ lạnh Aqua Inverter 186 lít AQR-T219FA(PB)

4.990.000đ 5.690.000đ -12%

Mua hàng

Tủ lạnh Sharp Inverter 287 lít SJ-X316E-DS

Tủ lạnh Sharp Inverter 287 lít SJ-X316E-DS

8.190.000đ 8.890.000đ -8%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 456 lít AQR-IGW525EM GB

Tủ lạnh Aqua Inverter 456 lít AQR-IGW525EM GB

19.600.000đ 25.090.000đ -22%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 320 lít AQR-B399MA(WHB)

Tủ lạnh Aqua Inverter 320 lít AQR-B399MA(WHB)

12.490.000đ 13.990.000đ -11%

Mua hàng

Tủ lạnh Sharp Inverter 401 lít SJ-FXP480VG-BK

Tủ lạnh Sharp Inverter 401 lít SJ-FXP480VG-BK

19.790.000đ 20.490.000đ -3%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 235 lít AQR-IG248EN (GB)

Tủ lạnh Aqua Inverter 235 lít AQR-IG248EN (GB)

7.090.000đ 7.890.000đ -10%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua 130 lít AQR-T150FA(BS)

Tủ lạnh Aqua 130 lít AQR-T150FA(BS)

3.890.000đ 4.590.000đ -15%

Mua hàng

Tủ lạnh Sharp Inverter 556 lít SJ-FX630V-ST

Tủ lạnh Sharp Inverter 556 lít SJ-FX630V-ST

19.290.000đ 19.990.000đ -4%

Mua hàng

Tủ lạnh Sharp Inverter 165 lít SJ-X196E-DSS

Tủ lạnh Sharp Inverter 165 lít SJ-X196E-DSS

5.190.000đ 5.890.000đ -12%

Mua hàng

Tủ lạnh Sharp Inverter 525 lít SJ-FX600V-SL

Tủ lạnh Sharp Inverter 525 lít SJ-FX600V-SL

31.190.000đ 31.890.000đ -2%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 260 lít AQR-I298EB BS

Tủ lạnh Aqua Inverter 260 lít AQR-I298EB BS

9.590.000đ 10.990.000đ -13%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua 90 lít AQR-D99FA(BS)

Tủ lạnh Aqua 90 lít AQR-D99FA(BS)

2.590.000đ 3.290.000đ -21%

Mua hàng

Tủ lạnh Sharp Inverter 150 lít SJ-X176E-SL

Tủ lạnh Sharp Inverter 150 lít SJ-X176E-SL

4.990.000đ 5.690.000đ -12%

Mua hàng

Tủ lạnh Sharp Inverter 401 lít SJ-FXP480V-SL

Tủ lạnh Sharp Inverter 401 lít SJ-FXP480V-SL

18.290.000đ 18.990.000đ -4%

Mua hàng

Deal hot mỗi ngày
Máy lạnh Mitsubishi Electric 1 HP MS/MU-JS25VF

Máy lạnh Mitsubishi Electric 1 HP MS/MU-JS25VF

6.990.000đ 9.290.000đ -25%

Mua hàng

Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 1.5 HP MSY/MUY-GR35VF

Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 1.5 HP MSY/MUY-GR35VF

13.990.000đ 16.490.000đ -15%

Mua hàng

Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 1 HP MSY-JP25VF

Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 1 HP MSY-JP25VF

8.990.000đ 10.990.000đ -18%

Mua hàng

Máy lạnh Reetech 2 HP RT18-DF-BT/RC18-DF-BT

Máy lạnh Reetech 2 HP RT18-DF-BT/RC18-DF-BT

9.990.000đ 12.000.000đ -17%

Mua hàng

Máy lạnh Reetech Inverter 2 HP RTV18-TC-BI

Máy lạnh Reetech Inverter 2 HP RTV18-TC-BI

13.990.000đ 16.000.000đ -13%

Mua hàng

Máy lạnh Reetech Inverter 1.5 HP RTV12-TC-BI

Máy lạnh Reetech Inverter 1.5 HP RTV12-TC-BI

8.490.000đ 10.590.000đ -20%

Mua hàng

Máy lạnh Reetech 1.5 HP RT12-DF-BT/RC12-DF-BT

Máy lạnh Reetech 1.5 HP RT12-DF-BT/RC12-DF-BT

5.990.000đ 7.990.000đ -25%

Mua hàng

Máy lạnh Reetech 1 HP RT9-BK-BT

Máy lạnh Reetech 1 HP RT9-BK-BT

4.990.000đ 6.890.000đ -28%

Mua hàng

Máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-X12XEW

Máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-X12XEW

8.990.000đ 11.990.000đ -25%

Mua hàng

Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-XP10YMW

Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-XP10YMW

8.990.000đ 10.600.000đ -15%

Mua hàng

Máy lạnh Sharp Inverter 2 HP AH-X18XEW

Máy lạnh Sharp Inverter 2 HP AH-X18XEW

13.590.000đ 16.990.000đ -20%

Mua hàng

Máy lạnh Sharp Inverter 1HP AH-X9XEW

Máy lạnh Sharp Inverter 1HP AH-X9XEW

7.490.000đ 9.500.000đ -21%

Mua hàng

Máy lạnh Samsung Inverter 2 Hp AR18TYHYCWKN

Máy lạnh Samsung Inverter 2 Hp AR18TYHYCWKN

14.990.000đ 18.000.000đ -17%

Mua hàng

Tủ lạnh Toshiba Inverter 322 lít GR-RB405WE-PMV(06)

Tủ lạnh Toshiba Inverter 322 lít GR-RB405WE-PMV(06)

10.990.000đ 16.990.000đ -35%

Mua hàng

Micro không dây AZ999-A AZPro

Micro không dây AZ999-A AZPro

Liên hệ

Mua hàng

Loa Kéo AZ-15A Pro Bas 40

Loa Kéo AZ-15A Pro Bas 40

Liên hệ

Mua hàng

Loa Kéo AZ-308 Bas 20 (3 ĐT)

Loa Kéo AZ-308 Bas 20 (3 ĐT)

Liên hệ

Mua hàng

Loa Kéo AZ-306 Bas 15 (3 ĐT)

Loa Kéo AZ-306 Bas 15 (3 ĐT)

Liên hệ

Mua hàng

Loa Kéo AZ-8A (2 Mic) Bas 20

Loa Kéo AZ-8A (2 Mic) Bas 20

Liên hệ

Mua hàng

Loa Kéo AZ-16A Bas 40 (3 ĐT)

Loa Kéo AZ-16A Bas 40 (3 ĐT)

Liên hệ

Mua hàng

Loa Kéo AZ-318 Bas 20 (Loa 2.1)

Loa Kéo AZ-318 Bas 20 (Loa 2.1)

Liên hệ

Mua hàng

Loa Kéo AZ-2506A Bas 40 (3 ĐT)

Loa Kéo AZ-2506A Bas 40 (3 ĐT)

Liên hệ

Mua hàng

Loa Kéo AZ-1508 Bas40 (3 ĐT)

Loa Kéo AZ-1508 Bas40 (3 ĐT)

Liên hệ

Mua hàng

Tủ mát Alaska 382 lít LC-743DB

Tủ mát Alaska 382 lít LC-743DB

13.490.000đ 15.990.000đ -16%

Mua hàng

Tủ mát Alaska 342 lít LC-633H

Tủ mát Alaska 342 lít LC-633H

12.490.000đ 14.500.000đ -14%

Mua hàng

Tủ mát Alaska 50 lít LC-50

Tủ mát Alaska 50 lít LC-50

3.990.000đ 4.990.000đ -20%

Mua hàng

Tủ mát Alaska 382 lít LC-743H

Tủ mát Alaska 382 lít LC-743H

11.990.000đ 14.990.000đ -20%

Mua hàng

Tủ mát Alaska 342 lít LC-643DB

Tủ mát Alaska 342 lít LC-643DB

11.990.000đ 14.490.000đ -17%

Mua hàng

Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo 212 Lít KG328NC2

Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo 212 Lít KG328NC2

7.390.000đ 9.190.000đ -20%

Mua hàng

Tủ đông Kangaroo Inverter 230 lít KG320IC2

Tủ đông Kangaroo Inverter 230 lít KG320IC2

8.990.000đ 11.000.000đ -18%

Mua hàng

Tủ đông Kangaroo 192 lít KG266NC2

Tủ đông Kangaroo 192 lít KG266NC2

7.990.000đ 9.900.000đ -19%

Mua hàng

Tủ đông Kangaroo 327 lít KG498C2

Tủ đông Kangaroo 327 lít KG498C2

7.990.000đ 9.490.000đ -16%

Mua hàng

Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo 252 Lít KG400DM2

Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo 252 Lít KG400DM2

7.990.000đ 11.480.000đ -30%

Mua hàng

Tủ đông Kangaroo 90 lít KG168NC1

Tủ đông Kangaroo 90 lít KG168NC1

3.990.000đ 5.900.000đ -32%

Mua hàng

Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo 140 Lít KG265NC1

Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo 140 Lít KG265NC1

5.590.000đ 7.500.000đ -25%

Mua hàng

Tủ đông Alaska 205 lít BD-300C

Tủ đông Alaska 205 lít BD-300C

5.990.000đ 8.590.000đ -30%

Mua hàng

Tủ đông Alaska 282 lít BCD-4568C

Tủ đông Alaska 282 lít BCD-4568C

7.990.000đ 10.290.000đ -22%

Mua hàng

Tủ đông Alaska 210 lít FCA-3600CI

Tủ đông Alaska 210 lít FCA-3600CI

7.990.000đ 10.390.000đ -23%

Mua hàng

Tủ đông Alaska 312 lít BCD-5068C

Tủ đông Alaska 312 lít BCD-5068C

9.990.000đ 11.990.000đ -17%

Mua hàng

Tủ đông Alaska 208 lít BCD-3568C

Tủ đông Alaska 208 lít BCD-3568C

7.590.000đ 9.390.000đ -19%

Mua hàng

Tủ đông Aqua Inverter 425 lít AQF-C5701E

Tủ đông Aqua Inverter 425 lít AQF-C5701E

9.990.000đ 12.590.000đ -21%

Mua hàng

Tủ đông Sanaky 230 lít VH-230HY

Tủ đông Sanaky 230 lít VH-230HY

6.990.000đ 9.900.000đ -29%

Mua hàng

Tủ đông Sanaky Inverter 761 lít VH-8699HY3

Tủ đông Sanaky Inverter 761 lít VH-8699HY3

15.990.000đ 19.990.000đ -20%

Mua hàng

Tủ đông Sanaky Inverter 530 lít VH-6699HY3

Tủ đông Sanaky Inverter 530 lít VH-6699HY3

13.490.000đ 15.990.000đ -16%

Mua hàng

Tủ đông Sanaky Inverter 220 lít VH-2899W4K

Tủ đông Sanaky Inverter 220 lít VH-2899W4K

7.690.000đ 8.990.000đ -14%

Mua hàng

Tủ lạnh Electrolux Inverter 541 lít EQE6000A-B

Tủ lạnh Electrolux Inverter 541 lít EQE6000A-B

21.990.000đ 26.900.000đ -18%

Mua hàng

Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3742K

Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3742K

12.990.000đ 16.990.000đ -24%

Mua hàng

Tủ lạnh Electrolux Inverter 619 lít ESE6645A-BVN

Tủ lạnh Electrolux Inverter 619 lít ESE6645A-BVN

27.990.000đ 40.000.000đ -30%

Mua hàng

Tủ lạnh Electrolux Inverter 505 lít ESE5401A-BVN

Tủ lạnh Electrolux Inverter 505 lít ESE5401A-BVN

17.990.000đ 24.000.000đ -25%

Mua hàng

Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3742K-A

Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3742K-A

10.490.000đ 16.000.000đ -34%

Mua hàng

Tủ lạnh Electrolux Inverter 308 lít EBB3462K-H

Tủ lạnh Electrolux Inverter 308 lít EBB3462K-H

12.490.000đ 17.490.000đ -29%

Mua hàng

Tủ lạnh Electrolux Inverter 312 lít ETB3440K-A

Tủ lạnh Electrolux Inverter 312 lít ETB3440K-A

8.490.000đ 13.000.000đ -35%

Mua hàng

Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3762K-H

Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3762K-H

11.990.000đ 18.000.000đ -33%

Mua hàng

Tủ lạnh Electrolux Inverter 341 lít ETB3740K-H

Tủ lạnh Electrolux Inverter 341 lít ETB3740K-H

10.490.000đ 15.000.000đ -30%

Mua hàng

Tủ lạnh LG Inverter 314 lít GN-D312BL

Tủ lạnh LG Inverter 314 lít GN-D312BL

8.490.000đ 11.500.000đ -26%

Mua hàng

Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-TV341VGMV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-TV341VGMV

10.490.000đ 12.500.000đ -16%

Mua hàng

Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BC360WKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BC360WKVN

14.990.000đ 17.490.000đ -14%

Mua hàng

Tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-TV301VGMV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-TV301VGMV

8.590.000đ 10.990.000đ -22%

Mua hàng

Tủ lạnh Panasonic Inverter 550 lít NR-DZ601YGKV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 550 lít NR-DZ601YGKV

36.990.000đ 41.000.000đ -10%

Mua hàng

Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280QSVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280QSVN

9.990.000đ 11.900.000đ -16%

Mua hàng

Tủ lạnh Panasonic Inverter 540 lít NR-YW590YMMV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 540 lít NR-YW590YMMV

50.900.000đ 59.900.000đ -15%

Mua hàng

Tủ lạnh Panasonic Inverter 495 lít NR-CW530XMMV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 495 lít NR-CW530XMMV

34.990.000đ 42.000.000đ -17%

Mua hàng

Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-TL381GPKV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-TL381GPKV

13.490.000đ 15.500.000đ -13%

Mua hàng

Tủ lạnh Samsung Inverter 595 lít RS64T5F01B4/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 595 lít RS64T5F01B4/SV

39.900.000đ 60.000.000đ -34%

Mua hàng

Tủ lạnh Samsung Inverter 322 lít RT32K503JB1

Tủ lạnh Samsung Inverter 322 lít RT32K503JB1

8.990.000đ 12.000.000đ -25%

Mua hàng

Tủ lạnh Samsung Inverter 377 lít RT35K50822C

Tủ lạnh Samsung Inverter 377 lít RT35K50822C

13.990.000đ 18.900.000đ -26%

Mua hàng

Tủ lạnh Samsung Inverter 302 lít RT29K503JB1

Tủ lạnh Samsung Inverter 302 lít RT29K503JB1

8.090.000đ 11.000.000đ -26%

Mua hàng

Tủ lạnh Samsung Inverter 488 lít RF48A4010B4/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 488 lít RF48A4010B4/SV

21.490.000đ 29.000.000đ -26%

Mua hàng

Tủ lạnh Toshiba Inverter 322 lít GR-RB405WE-PMV

Tủ lạnh Toshiba Inverter 322 lít GR-RB405WE-PMV

15.990.000đ 17.500.000đ -9%

Mua hàng

Tủ lạnh Toshiba Inverter 493 Lít GR-RS637WE-PMV(06)

Tủ lạnh Toshiba Inverter 493 Lít GR-RS637WE-PMV(06)

20.990.000đ 29.090.000đ -28%

Mua hàng

Tủ lạnh Toshiba Inverter 338 lít GR-RT440WE-PMV(06)

Tủ lạnh Toshiba Inverter 338 lít GR-RT440WE-PMV(06)

12.490.000đ 14.000.000đ -11%

Mua hàng

Tủ lạnh LG Inverter 335 lít GN-M332PS

Tủ lạnh LG Inverter 335 lít GN-M332PS

8.590.000đ 13.000.000đ -34%

Mua hàng

Tủ lạnh LG Inverter 494 lít GR-D22MB

Tủ lạnh LG Inverter 494 lít GR-D22MB

34.990.000đ 45.900.000đ -24%

Mua hàng

Tủ lạnh LG Inverter 334 lít GN-D332PS

Tủ lạnh LG Inverter 334 lít GN-D332PS

8.990.000đ 12.490.000đ -28%

Mua hàng

Tủ lạnh LG Inverter 394 lít GN-D392PSA

Tủ lạnh LG Inverter 394 lít GN-D392PSA

14.990.000đ 18.000.000đ -17%

Mua hàng

Tủ lạnh LG Inverter 334 lít GN-D332BL

Tủ lạnh LG Inverter 334 lít GN-D332BL

9.990.000đ 14.990.000đ -33%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 245 lít AQR-T259FA

Tủ lạnh Aqua Inverter 245 lít AQR-T259FA

5.990.000đ 8.000.000đ -25%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 318 lít AQR-T369FA

Tủ lạnh Aqua Inverter 318 lít AQR-T369FA

10.450.000đ 12.600.000đ -17%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 541 lít AQR-S541XA

Tủ lạnh Aqua Inverter 541 lít AQR-S541XA

15.990.000đ 18.900.000đ -15%

Mua hàng

Tủ lạnh AQUA Inverter 350 Lít AQR-B379MA

Tủ lạnh AQUA Inverter 350 Lít AQR-B379MA

13.890.000đ 16.500.000đ -16%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 211 lít AQR-T238FA

Tủ lạnh Aqua Inverter 211 lít AQR-T238FA

5.780.000đ 8.000.000đ -28%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 270 lít AQR-IG288EN

Tủ lạnh Aqua Inverter 270 lít AQR-IG288EN

6.590.000đ 9.000.000đ -27%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 260 lít AQR-IG298EB

Tủ lạnh Aqua Inverter 260 lít AQR-IG298EB

9.990.000đ 12.590.000đ -21%

Mua hàng

Tủ lạnh AQUA Inverter 602 Lít AQR-IG696FS

Tủ lạnh AQUA Inverter 602 Lít AQR-IG696FS

21.990.000đ 25.000.000đ -12%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 283 lít AQR-T299FA(FB)

Tủ lạnh Aqua Inverter 283 lít AQR-T299FA(FB)

7.090.000đ 9.000.000đ -21%

Mua hàng

Tủ lạnh Sharp Inverter 362 lít SJ-FX420VG-BK

Tủ lạnh Sharp Inverter 362 lít SJ-FX420VG-BK

16.990.000đ 19.990.000đ -15%

Mua hàng

Tủ lạnh Sharp Inverter 196 lít SJ-X201E-DS

Tủ lạnh Sharp Inverter 196 lít SJ-X201E-DS

5.490.000đ 6.890.000đ -20%

Mua hàng

Tivi TCL 4K 75 inch 75P735

Tivi TCL 4K 75 inch 75P735

25.490.000đ 30.000.000đ -15%

Mua hàng

Tivi TCL 4K 65 inch 65P735

Tivi TCL 4K 65 inch 65P735

17.990.000đ 22.500.000đ -20%

Mua hàng

Tivi TCL 4K 55 inch 55P735

Tivi TCL 4K 55 inch 55P735

13.890.000đ 17.500.000đ -21%

Mua hàng

Tivi TCL 4K 50 inch 50P735

Tivi TCL 4K 50 inch 50P735

11.990.000đ 15.000.000đ -20%

Mua hàng

Google Tivi TCL 4K 43 inch 43P735

Google Tivi TCL 4K 43 inch 43P735

9.290.000đ 12.000.000đ -23%

Mua hàng

Android Tivi TCL FHD 49 inch L49S6500

Android Tivi TCL FHD 49 inch L49S6500

8.490.000đ 10.000.000đ -15%

Mua hàng

Android Tivi TCL 43 inch L43S6500

Android Tivi TCL 43 inch L43S6500

7.090.000đ 8.590.000đ -17%

Mua hàng

Android Tivi TCL 32 inch L32S6500

Android Tivi TCL 32 inch L32S6500

4.990.000đ 6.500.000đ -23%

Mua hàng

Android Tivi TCL 32 inch L32S5200

Android Tivi TCL 32 inch L32S5200

4.450.000đ 6.000.000đ -26%

Mua hàng

Android Tivi TCL 4K 43 inch 43P618

Android Tivi TCL 4K 43 inch 43P618

6.990.000đ 10.000.000đ -30%

Mua hàng

Android Tivi TCL 4K 50 inch 50P618

Android Tivi TCL 4K 50 inch 50P618

8.090.000đ 12.500.000đ -35%

Mua hàng

Android Tivi TCL 4K 55 inch 55P618

Android Tivi TCL 4K 55 inch 55P618

8.490.000đ 14.000.000đ -39%

Mua hàng

Android Tivi TCL 4K 65 inch 65P618

Android Tivi TCL 4K 65 inch 65P618

12.990.000đ 16.500.000đ -21%

Mua hàng

Android Tivi TCL 4K 75 inch 75P618

Android Tivi TCL 4K 75 inch 75P618

21.990.000đ 29.000.000đ -24%

Mua hàng

Smart Tivi OLED LG 4K 48 inch OLED48A1PTA

Smart Tivi OLED LG 4K 48 inch OLED48A1PTA

17.500.000đ 31.590.000đ -45%

Mua hàng

Smart Tivi OLED LG 4K 65 inch OLED65A1PTA

Smart Tivi OLED LG 4K 65 inch OLED65A1PTA

39.900.000đ 55.000.000đ -27%

Mua hàng

Smart Tivi OLED LG 4K 55 inch OLED55A1PTA

Smart Tivi OLED LG 4K 55 inch OLED55A1PTA

22.500.000đ 41.500.000đ -46%

Mua hàng

Smart Tivi OLED LG 4K 77 inch OLED77C1PTB

Smart Tivi OLED LG 4K 77 inch OLED77C1PTB

65.500.000đ 135.000.000đ -51%

Mua hàng

Smart Tivi OLED LG 4K 65 inch OLED65C1PTB

Smart Tivi OLED LG 4K 65 inch OLED65C1PTB

39.500.000đ 59.900.000đ -34%

Mua hàng

Smart Tivi OLED LG 4K 55 inch OLED55C1PTB

Smart Tivi OLED LG 4K 55 inch OLED55C1PTB

29.500.000đ 42.900.000đ -31%

Mua hàng

Smart Tivi OLED LG 4K 48 inch OLED48C1PTB

Smart Tivi OLED LG 4K 48 inch OLED48C1PTB

24.990.000đ 38.900.000đ -36%

Mua hàng

Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UP7550PTC

Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UP7550PTC

12.850.000đ 21.000.000đ -39%

Mua hàng

Smart Tivi LG 4K 50 inch 50UP7550PTC

Smart Tivi LG 4K 50 inch 50UP7550PTC

11.690.000đ 16.500.000đ -29%

Mua hàng

Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UP7550PTC

Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UP7550PTC

9.950.000đ 13.900.000đ -28%

Mua hàng

Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC

Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC

16.990.000đ 25.000.000đ -32%

Mua hàng

Smart Tivi NanoCell LG 4K 65 inch 65NANO77TPA

Smart Tivi NanoCell LG 4K 65 inch 65NANO77TPA

20.450.000đ 29.900.000đ -32%

Mua hàng

Smart Tivi NanoCell LG 4K 55 inch 55NANO77TPA

Smart Tivi NanoCell LG 4K 55 inch 55NANO77TPA

15.390.000đ 24.900.000đ -38%

Mua hàng

Smart Tivi NanoCell LG 4K 50 inch 50NANO77TPA

Smart Tivi NanoCell LG 4K 50 inch 50NANO77TPA

14.590.000đ 22.000.000đ -34%

Mua hàng

Smart Tivi Samsung 4K 75 inch UA75AU7700KXXV

Smart Tivi Samsung 4K 75 inch UA75AU7700KXXV

26.500.000đ 38.500.000đ -31%

Mua hàng

Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65AU7700KXXV

Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65AU7700KXXV

18.450.000đ 27.000.000đ -32%

Mua hàng

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55AU7700KXXV

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55AU7700KXXV

13.900.000đ 21.900.000đ -37%

Mua hàng

Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43AU7700KXXV

Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43AU7700KXXV

11.890.000đ 13.990.000đ -15%

Mua hàng

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50AU7700KXXV

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50AU7700KXXV

13.490.000đ 17.590.000đ -23%

Mua hàng

Smart Tivi QLED Samsung 4K 43 inch QA43LS03BAKXXV

Smart Tivi QLED Samsung 4K 43 inch QA43LS03BAKXXV

23.450.000đ 24.500.000đ -4%

Mua hàng

Smart Tivi QLED Samsung Full HD 32 inch QA32LS03BBKXXV

Smart Tivi QLED Samsung Full HD 32 inch QA32LS03BBKXXV

15.990.000đ 17.500.000đ -9%

Mua hàng

Smart Tivi QLED Samsung 4K 85 inch QA85Q80BAKXXV

Smart Tivi QLED Samsung 4K 85 inch QA85Q80BAKXXV

74.590.000đ 79.500.000đ -6%

Mua hàng

Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q80BAKXXV

Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q80BAKXXV

51.500.000đ 54.000.000đ -5%

Mua hàng

Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q80BAKXXV

Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q80BAKXXV

34.990.000đ 37.500.000đ -7%

Mua hàng

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80BAKXXV

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80BAKXXV

28.500.000đ 32.500.000đ -12%

Mua hàng

Smart Tivi QLED Samsung 4K 50 inch QA50Q80BAKXXV

Smart Tivi QLED Samsung 4K 50 inch QA50Q80BAKXXV

18.900.000đ 20.600.000đ -8%

Mua hàng

Smart Tivi QLED Samsung 4K 85 inch QA85Q70AAKXXV

Smart Tivi QLED Samsung 4K 85 inch QA85Q70AAKXXV

55.000.000đ 59.000.000đ -7%

Mua hàng

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55LS01BAKXXV

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55LS01BAKXXV

25.000.000đ 28.000.000đ -11%

Mua hàng

Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q70AAKXXV

Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q70AAKXXV

24.990.000đ 34.000.000đ -27%

Mua hàng

Tivi Sony 4K 65 inch XR-65X95J VN3

Tivi Sony 4K 65 inch XR-65X95J VN3

38.500.000đ 46.500.000đ -17%

Mua hàng

Tivi Sony 4K 85 inch XR-85X90K

Tivi Sony 4K 85 inch XR-85X90K

69.900.000đ 84.000.000đ -17%

Mua hàng

Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X80J VN3

Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X80J VN3

13.990.000đ 17.050.000đ -18%

Mua hàng

Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X75K VN3

Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X75K VN3

18.500.000đ 26.500.000đ -30%

Mua hàng

Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X80J VN3

Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X80J VN3

19.950.000đ 26.500.000đ -25%

Mua hàng

Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X80J VN3

Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X80J VN3

14.990.000đ 18.900.000đ -21%

Mua hàng

Tivi Sony 4K 65 inch XR-65X90J VN3

Tivi Sony 4K 65 inch XR-65X90J VN3

24.590.000đ 31.000.000đ -21%

Mua hàng

Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X80J VN3 5

Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X80J VN3 5

16.990.000đ 19.850.000đ -14%

Mua hàng

Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X85K

Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X85K

39.900.000đ 44.950.000đ -11%

Mua hàng

Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X85K

Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X85K

19.950.000đ 25.550.000đ -22%

Mua hàng

Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X86J VN3

Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X86J VN3

27.990.000đ 30.850.000đ -9%

Mua hàng

Tivi Sony 4K 75 inch XR-75X90K

Tivi Sony 4K 75 inch XR-75X90K

Liên hệ

Mua hàng

tivi-sony-4k-55-inch-xr-55x90j-vn3

tivi-sony-4k-55-inch-xr-55x90j-vn3

19.990.000đ 21.850.000đ -9%

Mua hàng

Smart Tivi Neo QLED Samsung 4K 55 inch QA55QN90AAKXXV

Smart Tivi Neo QLED Samsung 4K 55 inch QA55QN90AAKXXV

29.990.000đ 38.890.000đ -23%

Mua hàng

Máy Giặt Samsung 9.0Kg WA90M5120SG/SV

Máy Giặt Samsung 9.0Kg WA90M5120SG/SV

4.040.000đ 5.800.000đ -30%

Mua hàng

Máy giặt LG Inverter 9Kg FV1409S3W

Máy giặt LG Inverter 9Kg FV1409S3W

9.500.000đ 14.990.000đ -37%

Mua hàng

Máy Lạnh Toshiba Inverter 2.2Hp RAS-22S3KCV-V

Máy Lạnh Toshiba Inverter 2.2Hp RAS-22S3KCV-V

17.080.000đ 22.230.000đ -23%

Mua hàng

Tủ Mát Aqua 280 lít AQS-AF400S

Tủ Mát Aqua 280 lít AQS-AF400S

12.000.000đ

Mua hàng

Tủ Mát Aqua 215 lít AQS-AF340S

Tủ Mát Aqua 215 lít AQS-AF340S

11.000.000đ

Mua hàng

Tủ Mát Aqua 320 lít AQS-AF440S

Tủ Mát Aqua 320 lít AQS-AF440S

12.000.000đ

Mua hàng

Máy Lạnh Aqua 1.0Hp AQA-KCR9NQS

Máy Lạnh Aqua 1.0Hp AQA-KCR9NQS

18.190.000đ 18.990.000đ -4%

Mua hàng

Tủ Mát Sanaky 290 Lít VH-358WL

Tủ Mát Sanaky 290 Lít VH-358WL

8.500.000đ 10.000.000đ -15%

Mua hàng

Tủ Mát Sanaky 170 Lít VH-218WL

Tủ Mát Sanaky 170 Lít VH-218WL

7.800.000đ 9.000.000đ -13%

Mua hàng

Tủ Đông Sanaky 208 Lít VH-2599A2KD

Tủ Đông Sanaky 208 Lít VH-2599A2KD

4.500.000đ 6.000.000đ -25%

Mua hàng

Tủ Đông Sanaky 100 lít VH-1599HYKD

Tủ Đông Sanaky 100 lít VH-1599HYKD

4.100.000đ 5.000.000đ -18%

Mua hàng

Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BU/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BU/SV

8.890.000đ 9.590.000đ -7%

Mua hàng

Tủ lạnh Samsung Inverter 310 lít RB30N4010BU/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 310 lít RB30N4010BU/SV

12.290.000đ 16.090.000đ -24%

Mua hàng

Tủ lạnh Samsung Inverter 635 lít RS64R5301B4/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 635 lít RS64R5301B4/SV

36.290.000đ 39.900.000đ -9%

Mua hàng

Tủ lạnh Samsung Inverter 319 lít RT32K5932BU/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 319 lít RT32K5932BU/SV

12.390.000đ 15.190.000đ -18%

Mua hàng

Tủ lạnh LG Inverter 649 Lít GR-B257WB

Tủ lạnh LG Inverter 649 Lít GR-B257WB

19.790.000đ 25.490.000đ -22%

Mua hàng

Tủ lạnh LG Inverter 374 Lít GN-D372BL

Tủ lạnh LG Inverter 374 Lít GN-D372BL

12.290.000đ 16.490.000đ -25%

Mua hàng

Tủ lạnh LG Inverter 305 lít GR-D305MC

Tủ lạnh LG Inverter 305 lít GR-D305MC

10.690.000đ 16.190.000đ -34%

Mua hàng

Tủ lạnh LG Inverter 635 Lít GR-D257WB

Tủ lạnh LG Inverter 635 Lít GR-D257WB

28.199.990đ 35.990.000đ -22%

Mua hàng

Tủ lạnh LG Inverter 374 lít GN-D372BLA

Tủ lạnh LG Inverter 374 lít GN-D372BLA

13.290.000đ 18.990.000đ -30%

Mua hàng

Tủ lạnh LG Inverter 649 Lít GR-B257JDS

Tủ lạnh LG Inverter 649 Lít GR-B257JDS

17.790.000đ 23.490.000đ -24%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 480 lít AQR-S480XA(SG)

Tủ lạnh Aqua Inverter 480 lít AQR-S480XA(SG)

15.790.000đ 16.490.000đ -4%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 541 lít AQR-S541XA(BL)

Tủ lạnh Aqua Inverter 541 lít AQR-S541XA(BL)

16.790.000đ 20.490.000đ -18%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 211 lít AQR-T238FA(FB)

Tủ lạnh Aqua Inverter 211 lít AQR-T238FA(FB)

6.090.000đ 6.790.000đ -10%

Mua hàng

Máy Lạnh Panasonic 1.0Hp CU/CS-N9WKH

Máy Lạnh Panasonic 1.0Hp CU/CS-N9WKH

7.900.000đ 9.800.000đ -19%

Mua hàng

Máy Lạnh Daikin Inverter 1.5Hp FTKA35UAVMV

Máy Lạnh Daikin Inverter 1.5Hp FTKA35UAVMV

10.800.000đ 13.900.000đ -22%

Mua hàng

Máy Lạnh Daikin Inverter 1.0Hp FTKC25UAVMV

Máy Lạnh Daikin Inverter 1.0Hp FTKC25UAVMV

11.400.000đ 12.500.000đ -9%

Mua hàng

Máy Lạnh Daikin 1.5Hp FTF35UV1V

Máy Lạnh Daikin 1.5Hp FTF35UV1V

10.600.000đ 12.000.000đ -12%

Mua hàng

Máy Lạnh Daikin Inverter 1.0Hp FTKA25VAVMV

Máy Lạnh Daikin Inverter 1.0Hp FTKA25VAVMV

9.800.000đ 11.400.000đ -14%

Mua hàng

Máy Lạnh Daikin Inverter 1.0Hp FTKB25WAVMV

Máy Lạnh Daikin Inverter 1.0Hp FTKB25WAVMV

9.300.000đ 13.800.000đ -33%

Mua hàng

Máy Lạnh Daikin Inverter 1.0Hp FTKA25UAVMV

Máy Lạnh Daikin Inverter 1.0Hp FTKA25UAVMV

9.000.000đ 10.000.000đ -10%

Mua hàng

Máy Lạnh Daikin 1.0Hp FTF25UV1V

Máy Lạnh Daikin 1.0Hp FTF25UV1V

8.000.000đ 10.000.000đ -20%

Mua hàng

Tủ lạnh Sharp Inverter 572 lít SJ-FX640V-SL

Tủ lạnh Sharp Inverter 572 lít SJ-FX640V-SL

32.190.000đ 32.890.000đ -2%

Mua hàng

Tủ lạnh Sharp Inverter 525 lít SJ-FXP600VG-BK

Tủ lạnh Sharp Inverter 525 lít SJ-FXP600VG-BK

33.990.000đ 34.690.000đ -2%

Mua hàng

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP AR10TYAACWKNSV

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP AR10TYAACWKNSV

10.000.000đ 11.000.000đ -9%

Mua hàng

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1.5 HP AR13TYGCDWKNSV

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1.5 HP AR13TYGCDWKNSV

12.300.000đ 13.400.000đ -8%

Mua hàng

Máy lạnh Samsung Inverter 2 HP AR18TYHYCWKNSV

Máy lạnh Samsung Inverter 2 HP AR18TYHYCWKNSV

16.000.000đ 17.000.000đ -6%

Mua hàng

Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP AR13TYHYCWKNSV

Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP AR13TYHYCWKNSV

9.790.000đ 11.000.000đ -11%

Mua hàng

Smart Tivi NanoCell LG 4K 43 inch 43NANO77TPA

Smart Tivi NanoCell LG 4K 43 inch 43NANO77TPA

10.000.000đ 15.000.000đ -33%

Mua hàng

Tủ lạnh Sharp Inverter 182 lít SJ-X201E-DS

Tủ lạnh Sharp Inverter 182 lít SJ-X201E-DS

5.690.000đ 6.390.000đ -11%

Mua hàng

Smart Tivi LG 43 inch 43LM5750PTC

Smart Tivi LG 43 inch 43LM5750PTC

7.000.000đ 9.000.000đ -22%

Mua hàng

Smart Tivi Casper 42 Inch 42FX5200

Smart Tivi Casper 42 Inch 42FX5200

5.000.000đ 7.000.000đ -29%

Mua hàng

Smart Tivi Casper 43 Inch 43FX5200

Smart Tivi Casper 43 Inch 43FX5200

5.000.000đ 9.000.000đ -44%

Mua hàng

Smart Tivi Casper 32 Inch 32HG5200

Smart Tivi Casper 32 Inch 32HG5200

4.000.000đ 7.000.000đ -43%

Mua hàng

Smart Tivi DARLING 40 Inch 40FH960S

Smart Tivi DARLING 40 Inch 40FH960S

2.000.000đ 5.200.000đ -62%

Mua hàng

Smart Tivi Sony 43 Inch KD-43X8050H VN3

Smart Tivi Sony 43 Inch KD-43X8050H VN3

8.300.000đ 17.800.000đ -53%

Mua hàng

Smart Tivi Sony 32 inch KDL-32W600D

Smart Tivi Sony 32 inch KDL-32W600D

6.800.000đ 7.400.000đ -8%

Mua hàng

Smart Tivi Sony 43 Inch KDL-43W800G VN3

Smart Tivi Sony 43 Inch KDL-43W800G VN3

6.500.000đ 10.600.000đ -39%

Mua hàng

Smart Tivi Aqua 4K 58 inch LE58AQT6610UG

Smart Tivi Aqua 4K 58 inch LE58AQT6610UG

11.800.000đ 17.000.000đ -31%

Mua hàng

Smart Tivi Aqua 4K 50 inch LE50AQT6600UG

Smart Tivi Aqua 4K 50 inch LE50AQT6600UG

10.600.000đ 15.000.000đ -29%

Mua hàng

Smart Tivi Aqua 43 Inch LE43AQT6610FG

Smart Tivi Aqua 43 Inch LE43AQT6610FG

6.800.000đ 9.200.000đ -26%

Mua hàng

Smart Tivi Aqua 32 Inch LE32AQT6610G

Smart Tivi Aqua 32 Inch LE32AQT6610G

4.300.000đ 6.300.000đ -32%

Mua hàng

Smart Tivi Aqua 32 Inch LE32AQT6600G

Smart Tivi Aqua 32 Inch LE32AQT6600G

5.100.000đ 5.800.000đ -12%

Mua hàng

Google Tivi TCL 4K 43 inch 43P737

Google Tivi TCL 4K 43 inch 43P737

10.290.000đ 11.490.000đ -10%

Mua hàng

Android Tivi TCL 40 inch 40S6500

Android Tivi TCL 40 inch 40S6500

6.390.000đ 7.990.000đ -20%

Mua hàng

Android Tivi TCL 4K 50 inch 50P615

Android Tivi TCL 4K 50 inch 50P615

9.290.000đ 12.990.000đ -28%

Mua hàng

Android Tivi TCL 4K 43 inch 43P615

Android Tivi TCL 4K 43 inch 43P615

9.890.000đ 10.990.000đ -10%

Mua hàng

Android Tivi TCL 32 inch L32S66A

Android Tivi TCL 32 inch L32S66A

5.790.000đ 6.490.000đ -11%

Mua hàng

Android Tivi TCL 43 inch L43S5200

Android Tivi TCL 43 inch L43S5200

7.590.000đ 8.290.000đ -8%

Mua hàng

Android Tivi TCL 40 inch L40S66A

Android Tivi TCL 40 inch L40S66A

7.790.000đ 8.490.000đ -8%

Mua hàng

Android Tivi TCL 4K 55 inch 55P615

Android Tivi TCL 4K 55 inch 55P615

12.590.000đ 14.990.000đ -16%

Mua hàng

Smart Tivi Casper 4K 55 inch 55UW6000

Smart Tivi Casper 4K 55 inch 55UW6000

10.990.000đ 13.990.000đ -21%

Mua hàng

Android Tivi Casper 43 inch 43FG5200

Android Tivi Casper 43 inch 43FG5200

6.890.000đ 7.990.000đ -14%

Mua hàng

Android Tivi Casper 32 inch 32HG5200

Android Tivi Casper 32 inch 32HG5200

4.490.000đ 5.990.000đ -25%

Mua hàng

Smart Tivi Casper 43 inch 43FX6200

Smart Tivi Casper 43 inch 43FX6200

3.890.000đ 4.990.000đ -22%

Mua hàng

Smart Tivi Casper 43 inch 43FX6200

Smart Tivi Casper 43 inch 43FX6200

5.290.000đ 7.590.000đ -30%

Mua hàng

Android Tivi Casper 4K 50 inch 50UG6100

Android Tivi Casper 4K 50 inch 50UG6100

7.290.000đ 12.290.000đ -41%

Mua hàng

Tivi FFalcon 32 inch 32F1

Tivi FFalcon 32 inch 32F1

Liên hệ

Mua hàng

Android Tivi AQUA QLED 4K 65 inch LE65AQTS6UG

Android Tivi AQUA QLED 4K 65 inch LE65AQTS6UG

20.000.000đ 40.000.000đ -50%

Mua hàng

Android Tivi AQUA 4K 50 inch LE50AQT6600UG

Android Tivi AQUA 4K 50 inch LE50AQT6600UG

9.290.000đ 15.990.000đ -42%

Mua hàng

Loa Karaoke Dalton TS-18G850X

Loa Karaoke Dalton TS-18G850X

11.080.000đ 12.800.000đ -13%

Mua hàng

Loa điện Karaoke Birici MX-700

Loa điện Karaoke Birici MX-700

16.490.000đ 18.690.000đ -12%

Mua hàng

Loa kéo Mobell MK-2120C 30W

Loa kéo Mobell MK-2120C 30W

1.040.000đ 1.890.000đ -45%

Mua hàng

Loa kéo Karaoke Nanomax S-900

Loa kéo Karaoke Nanomax S-900

4.520.000đ 5.690.000đ -21%

Mua hàng

Loa điện Karaoke SuYang X-108

Loa điện Karaoke SuYang X-108

7.670.000đ 8.990.000đ -15%

Mua hàng

Loa điện Karaoke SuYang X-128

Loa điện Karaoke SuYang X-128

13.940.000đ 15.150.000đ -8%

Mua hàng

Loa kéo Karaoke Jammy AM4218

Loa kéo Karaoke Jammy AM4218

7.480.000đ 8.890.000đ -16%

Mua hàng

Loa Sumico Home Station 10

Loa Sumico Home Station 10

12.090.000đ 13.900.000đ -13%

Mua hàng

Loa Sumico Home Station 12

Loa Sumico Home Station 12

13.930.000đ 15.900.000đ -12%

Mua hàng

Quạt điều hoà Daikiosan DKA-03500C

Quạt điều hoà Daikiosan DKA-03500C

2.990.000đ 5.490.000đ -46%

Mua hàng

Quạt điều hòa Kangaroo KG50F79N

Quạt điều hòa Kangaroo KG50F79N

4.630.000đ 6.990.000đ -34%

Mua hàng

Quạt điều hòa Midea AC200-19WV

Quạt điều hòa Midea AC200-19WV

2.090.000đ 4.650.000đ -55%

Mua hàng

Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR10TYHYCWKNSV

Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR10TYHYCWKNSV

9.490.000đ 10.190.000đ -7%

Mua hàng

Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR09TYHQASINSV

Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR09TYHQASINSV

8.690.000đ 9.390.000đ -7%

Mua hàng

Tủ lạnh LG Inverter 315 Lít GN-M312BL

Tủ lạnh LG Inverter 315 Lít GN-M312BL

8.990.000đ 10.990.000đ -18%

Mua hàng

Tủ lạnh LG Inverter 394 lít GN-D392BLA

Tủ lạnh LG Inverter 394 lít GN-D392BLA

14.290.000đ 19.490.000đ -27%

Mua hàng

Tủ lạnh Toshiba Inverter 233 lít GR-A28VM(UKG1)

Tủ lạnh Toshiba Inverter 233 lít GR-A28VM(UKG1)

6.740.000đ 7.440.000đ -9%

Mua hàng

Tủ lạnh Toshiba Inverter 322 lít GR-RB405WE-PMV(06)-MG

Tủ lạnh Toshiba Inverter 322 lít GR-RB405WE-PMV(06)-MG

11.960.000đ 17.090.000đ -30%

Mua hàng

Android Tivi AQUA 4K 43 inch LE43AQT6600UG

Android Tivi AQUA 4K 43 inch LE43AQT6600UG

8.290.000đ 12.590.000đ -34%

Mua hàng

Android Tivi AQUA 4K 55 inch LE55AQTS6UG

Android Tivi AQUA 4K 55 inch LE55AQTS6UG

15.290.000đ 30.990.000đ -51%

Mua hàng

Smart Tivi FFalcon 40 inch 40SF1

Smart Tivi FFalcon 40 inch 40SF1

6.190.000đ 7.890.000đ -22%

Mua hàng

Android Tivi FFalcon 4K 43 inch 43UF2

Android Tivi FFalcon 4K 43 inch 43UF2

7.990.000đ 9.990.000đ -20%

Mua hàng

Android Tivi QLED 4K 55 inch Casper 55QG8000

Android Tivi QLED 4K 55 inch Casper 55QG8000

12.790.000đ 15.990.000đ -20%

Mua hàng

Android Tivi Casper 4K 65 inch 65UG6000

Android Tivi Casper 4K 65 inch 65UG6000

14.690.000đ 18.990.000đ -23%

Mua hàng

Google Tivi QLED TCL 4K 55 inch 55Q636

Google Tivi QLED TCL 4K 55 inch 55Q636

16.790.000đ 19.490.000đ -14%

Mua hàng

Google Tivi TCL 4K 55 inch 55P737

Google Tivi TCL 4K 55 inch 55P737

15.290.000đ 16.490.000đ -7%

Mua hàng

Smart Tivi QNED LG 8K 75 inch 75QNED99TPB

Smart Tivi QNED LG 8K 75 inch 75QNED99TPB

99.200.000đ 139.900.000đ -29%

Mua hàng

Smart Tivi NanoCell LG 4K 55 inch 55NANO75TPA

Smart Tivi NanoCell LG 4K 55 inch 55NANO75TPA

16.160.000đ 25.900.000đ -38%

Mua hàng

Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UP7750PTB

Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UP7750PTB

13.770.000đ 21.900.000đ -37%

Mua hàng

Quạt điều hòa Daikiosan DKA-04000G

Quạt điều hòa Daikiosan DKA-04000G

2.990.000đ 5.500.000đ -46%

Mua hàng

Quạt điều hòa Sunhouse SHD7721

Quạt điều hòa Sunhouse SHD7721

3.391.000đ 4.990.000đ -32%

Mua hàng

Quạt điều hòa Sunhouse SHD7757

Quạt điều hòa Sunhouse SHD7757

4.076.000đ 5.490.000đ -26%

Mua hàng

Quạt điều hòa Sunhouse SHD7734

Quạt điều hòa Sunhouse SHD7734

1.790.000đ 3.590.000đ -50%

Mua hàng

Quạt điều hòa Sunhouse SHD7746

Quạt điều hòa Sunhouse SHD7746

3.290.000đ 5.990.000đ -45%

Mua hàng

Quạt điều hòa Sunhouse SHD7727

Quạt điều hòa Sunhouse SHD7727

2.950.000đ 5.890.000đ -50%

Mua hàng

Máy lọc nước RO Kangaroo VTU KG109A 9 lõi

Máy lọc nước RO Kangaroo VTU KG109A 9 lõi

4.890.000đ 6.790.000đ -28%

Mua hàng

Máy lọc nước R.O Hydrogen Kangaroo VTU KG100HA 9 lõi

Máy lọc nước R.O Hydrogen Kangaroo VTU KG100HA 9 lõi

5.200.000đ 9.190.000đ -43%

Mua hàng

Máy lọc nước RO Kangaroo KG99A VTU 9 lõi

Máy lọc nước RO Kangaroo KG99A VTU 9 lõi

3.650.000đ 6.190.000đ -41%

Mua hàng

Máy lọc nước RO Karofi KSI80-A 8 lõi

Máy lọc nước RO Karofi KSI80-A 8 lõi

4.290.000đ 6.990.000đ -39%

Mua hàng

Máy lọc nước RO Karofi N7RO 7 lõi

Máy lọc nước RO Karofi N7RO 7 lõi

4.220.000đ 5.890.000đ -28%

Mua hàng

Máy lọc nước RO Karofi B930 9 lõi

Máy lọc nước RO Karofi B930 9 lõi

4.820.000đ 6.390.000đ -25%

Mua hàng

Điện thoại Samsung Galaxy S22+ 5G 128GB

Điện thoại Samsung Galaxy S22+ 5G 128GB

22.290.000đ 25.990.000đ -14%

Mua hàng

Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256GB

Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256GB

32.290.000đ 41.990.000đ -23%

Mua hàng

Điện thoại Samsung Galaxy A52s 5G 128GB

Điện thoại Samsung Galaxy A52s 5G 128GB

7.790.000đ 10.990.000đ -29%

Mua hàng

Điện thoại Samsung Galaxy A03 3GB

Điện thoại Samsung Galaxy A03 3GB

2.290.000đ 2.990.000đ -23%

Mua hàng

Điện thoại Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128GB

Điện thoại Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128GB

27.290.000đ 30.990.000đ -12%

Mua hàng

Điện thoại iPhone 13 128GB

Điện thoại iPhone 13 128GB

20.090.000đ 24.990.000đ -20%

Mua hàng

Điện thoại iPhone 12 Pro 512GB

Điện thoại iPhone 12 Pro 512GB

27.790.000đ 28.490.000đ -2%

Mua hàng

Điện thoại iPhone 13 Pro 128GB

Điện thoại iPhone 13 Pro 128GB

26.490.000đ 30.990.000đ -15%

Mua hàng

Điện thoại iPhone 13 Pro Max 128GB

Điện thoại iPhone 13 Pro Max 128GB

27.690.000đ 33.990.000đ -19%

Mua hàng

Điện thoại iPhone 11 64GB

Điện thoại iPhone 11 64GB

11.690.000đ 14.990.000đ -22%

Mua hàng

Máy giặt Aqua Inverter 10.5 KG AQD-D1050F.S

Máy giặt Aqua Inverter 10.5 KG AQD-D1050F.S

8.990.000đ 13.490.000đ -33%

Mua hàng

Máy giặt Aqua 9.8 KG AQW-FR98GT.BK

Máy giặt Aqua 9.8 KG AQW-FR98GT.BK

5.090.000đ 8.290.000đ -39%

Mua hàng

Máy giặt Aqua Inverter 8 KG AQD-A800F W

Máy giặt Aqua Inverter 8 KG AQD-A800F W

6.090.000đ 10.090.000đ -40%

Mua hàng

Máy giặt Aqua 12 kg AQW-FW120GT.BK

Máy giặt Aqua 12 kg AQW-FW120GT.BK

5.890.000đ 8.690.000đ -32%

Mua hàng

Máy giặt Aqua Inverter 10.5 KG AQW-DR105FT BK

Máy giặt Aqua Inverter 10.5 KG AQW-DR105FT BK

7.690.000đ 10.990.000đ -30%

Mua hàng

Máy giặt Toshiba 8.2 kg AW-F920LV WB

Máy giặt Toshiba 8.2 kg AW-F920LV WB

4.490.000đ 5.590.000đ -20%

Mua hàng

Máy giặt Toshiba Inverter 10.5 Kg TW-BK115G4V (MG)

Máy giặt Toshiba Inverter 10.5 Kg TW-BK115G4V (MG)

10.999.000đ 19.990.000đ -45%

Mua hàng

Máy giặt Toshiba inverter 10.5 kg TW-BL115A2V(SS)

Máy giặt Toshiba inverter 10.5 kg TW-BL115A2V(SS)

11.290.000đ 11.990.000đ -6%

Mua hàng

Máy giặt Toshiba Inverter 13 kg AW-DUJ1400GV KK

Máy giặt Toshiba Inverter 13 kg AW-DUJ1400GV KK

12.190.000đ 12.890.000đ -5%

Mua hàng

Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKB50WAVMV

Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKB50WAVMV

19.290.000đ 19.990.000đ -4%

Mua hàng

 Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKY25WMVMV

Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKY25WMVMV

12.590.000đ 13.290.000đ -5%

Mua hàng

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKB35WMVMV

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKB35WMVMV

12.790.000đ 13.490.000đ -5%

Mua hàng

Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKB25WMVMV

Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKB25WMVMV

10.790.000đ 10.990.000đ -2%

Mua hàng

Máy lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-XU24XKH-8

Máy lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-XU24XKH-8

32.790.000đ 32.990.000đ -1%

Mua hàng

Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-PU12XKH-8M

Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-PU12XKH-8M

12.790.000đ 13.490.000đ -5%

Mua hàng

Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9XKH-8

Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9XKH-8

12.290.000đ 12.990.000đ -5%

Mua hàng

Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9XKH-8M

Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9XKH-8M

10.290.000đ 10.990.000đ -6%

Mua hàng

Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BC360QKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BC360QKVN

13.780.000đ 16.090.000đ -14%

Mua hàng

Tủ lạnh Samsung Inverter 655 lít RS62R5001M9/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 655 lít RS62R5001M9/SV

20.700.000đ 22.900.000đ -10%

Mua hàng

Tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT20HAR8DBU/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT20HAR8DBU/SV

6.590.000đ 7.890.000đ -16%

Mua hàng

Tủ lạnh Samsung Inverter 380 lít RT38K5982BS/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 380 lít RT38K5982BS/SV

14.190.000đ 20.090.000đ -29%

Mua hàng

Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BY/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BY/SV

7.190.000đ 9.390.000đ -23%

Mua hàng

 Tủ lạnh Samsung Inverter 655 lít RS62R5001B4/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 655 lít RS62R5001B4/SV

21.700.000đ 25.090.000đ -14%

Mua hàng

Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-TL351VGMV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-TL351VGMV

14.990.000đ 15.690.000đ -4%

Mua hàng

Tủ lạnh Panasonic Inverter 170 lít NR-BA190PPVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 170 lít NR-BA190PPVN

5.690.000đ 6.390.000đ -11%

Mua hàng

Tủ lạnh Panasonic Inverter 188 lít NR-BA229PKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 188 lít NR-BA229PKVN

6.590.000đ 7.290.000đ -10%

Mua hàng

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-TV261BPKV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-TV261BPKV

8.290.000đ 8.990.000đ -8%

Mua hàng

Google Tivi Sony 32 inch KD-32W830K

Google Tivi Sony 32 inch KD-32W830K

7.500.000đ 8.200.000đ -9%

Mua hàng

Google Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X80K

Google Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X80K

20.700.000đ 21.400.000đ -3%

Mua hàng

Google Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X75K

Google Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X75K

16.200.000đ 16.900.000đ -4%

Mua hàng

Google Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X75K

Google Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X75K

17.700.000đ 19.200.000đ -8%

Mua hàng

Google Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X75K

Google Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X75K

13.200.000đ 14.900.000đ -11%

Mua hàng

Smart Tivi Samsung 4K Crystal UHD 43 inch UA43AU8100

Smart Tivi Samsung 4K Crystal UHD 43 inch UA43AU8100

12.100.000đ 15.000.000đ -19%

Mua hàng

Smart Tivi QLED 4K 75 inch Samsung QA75Q65A

Smart Tivi QLED 4K 75 inch Samsung QA75Q65A

36.200.000đ 46.900.000đ -23%

Mua hàng

Smart Tivi Samsung 4K Crystal UHD 50 inch UA50AU7200

Smart Tivi Samsung 4K Crystal UHD 50 inch UA50AU7200

12.700.000đ 13.900.000đ -9%

Mua hàng

Smart Tivi QLED 4K 43 inch Samsung QA43Q60B

Smart Tivi QLED 4K 43 inch Samsung QA43Q60B

14.600.000đ 15.900.000đ -8%

Mua hàng

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55TU6900

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55TU6900

11.200.000đ 17.900.000đ -37%

Mua hàng

Smart Tivi Samsung 4K Crystal UHD 50 inch UA50AU8100

Smart Tivi Samsung 4K Crystal UHD 50 inch UA50AU8100

14.500.000đ 17.400.000đ -17%

Mua hàng

Smart Tivi Samsung 32 inch UA32T4500

Smart Tivi Samsung 32 inch UA32T4500

7.200.000đ 8.000.000đ -10%

Mua hàng

Smart Tivi QLED 4K 43 inch Samsung QA43Q65A

Smart Tivi QLED 4K 43 inch Samsung QA43Q65A

14.100.000đ 15.900.000đ -11%

Mua hàng

Smart Tivi Samsung 4K Crystal UHD 55 inch UA55AU8100

Smart Tivi Samsung 4K Crystal UHD 55 inch UA55AU8100

13.500.000đ 20.000.000đ -33%

Mua hàng

Máy Lạnh Toshiba 1.0Hp RAS-10U2KSG

Máy Lạnh Toshiba 1.0Hp RAS-10U2KSG

7.230.000đ 9.910.000đ -27%

Mua hàng

Tủ lạnh Sharp Inverter 401 lít SJ-FXP480VG-CH

Tủ lạnh Sharp Inverter 401 lít SJ-FXP480VG-CH

20.490.000đ 21.190.000đ -3%

Mua hàng

Smart Tivi Sony 32 inch KD-32W830K

Smart Tivi Sony 32 inch KD-32W830K

7.100.000đ 9.700.000đ -27%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 312 lít AQR-T359MA(GB)

Tủ lạnh Aqua Inverter 312 lít AQR-T359MA(GB)

10.180.000đ 12.090.000đ -16%

Mua hàng

Smart Tivi Samsung 43 inch UA43T6500

Smart Tivi Samsung 43 inch UA43T6500

9.600.000đ 10.900.000đ -12%

Mua hàng

Smart Tivi QLED 4K 65 inch Samsung QA65Q65A

Smart Tivi QLED 4K 65 inch Samsung QA65Q65A

24.200.000đ 29.900.000đ -19%

Mua hàng

Máy Lạnh LG Inverter 1.5Hp V13EN-S1

Máy Lạnh LG Inverter 1.5Hp V13EN-S1

8.000.000đ 11.290.000đ -29%

Mua hàng

Máy Lạnh Toshiba Inverter 1.5Hp RAS-H13H2KCVG-V

Máy Lạnh Toshiba Inverter 1.5Hp RAS-H13H2KCVG-V

10.730.000đ 12.990.000đ -17%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 292 lít AQR-B348MA(FB)

Tủ lạnh Aqua Inverter 292 lít AQR-B348MA(FB)

11.390.000đ 12.090.000đ -6%

Mua hàng

Tủ lạnh Sharp Inverter 224 lít SJ-X251E-SL

Tủ lạnh Sharp Inverter 224 lít SJ-X251E-SL

6.490.000đ 7.190.000đ -10%

Mua hàng

Tủ lạnh Sharp Inverter 401 lít SJ-FXP480VG-CH

Tủ lạnh Sharp Inverter 401 lít SJ-FXP480VG-CH

34.990.000đ 35.690.000đ -2%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 602 lít AQR-IG696FS GB

Tủ lạnh Aqua Inverter 602 lít AQR-IG696FS GB

22.290.000đ 25.090.000đ -11%

Mua hàng

Máy Lạnh Casper 1.0Hp SC-09FS32

Máy Lạnh Casper 1.0Hp SC-09FS32

5.180.000đ 7.400.000đ -30%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 456 lít AQR-IG525AM GB

Tủ lạnh Aqua Inverter 456 lít AQR-IG525AM GB

20.590.000đ 21.290.000đ -3%

Mua hàng

Tủ lạnh Sharp Inverter 253 lít SJ-X281E-DS

Tủ lạnh Sharp Inverter 253 lít SJ-X281E-DS

6.890.000đ 7.590.000đ -9%

Mua hàng

Máy giặt Panasonic 8.5 kg NA-F85A9DRV

Máy giặt Panasonic 8.5 kg NA-F85A9DRV

5.790.000đ 6.990.000đ -17%

Mua hàng

Máy Lạnh LG Inverter 1.5Hp V13APF Wifi

Máy Lạnh LG Inverter 1.5Hp V13APF Wifi

11.050.000đ 14.890.000đ -26%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 212 lít AQR-T239FA(HB)

Tủ lạnh Aqua Inverter 212 lít AQR-T239FA(HB)

5.390.000đ 6.090.000đ -11%

Mua hàng

Tủ lạnh Sharp Inverter 605 lít SJ-FX688VG-BK

Tủ lạnh Sharp Inverter 605 lít SJ-FX688VG-BK

28.290.000đ 28.990.000đ -2%

Mua hàng

Máy Giặt Electrolux Inverter 8 Kg EWF8024D3WB

Máy Giặt Electrolux Inverter 8 Kg EWF8024D3WB

7.250.000đ 8.990.000đ -19%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 186 lít AQR-T219FA(PB)

Tủ lạnh Aqua Inverter 186 lít AQR-T219FA(PB)

4.990.000đ 5.690.000đ -12%

Mua hàng

Tủ lạnh Sharp Inverter 287 lít SJ-X316E-DS

Tủ lạnh Sharp Inverter 287 lít SJ-X316E-DS

8.190.000đ 8.890.000đ -8%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 456 lít AQR-IGW525EM GB

Tủ lạnh Aqua Inverter 456 lít AQR-IGW525EM GB

19.600.000đ 25.090.000đ -22%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 320 lít AQR-B399MA(WHB)

Tủ lạnh Aqua Inverter 320 lít AQR-B399MA(WHB)

12.490.000đ 13.990.000đ -11%

Mua hàng

Tủ lạnh Sharp Inverter 401 lít SJ-FXP480VG-BK

Tủ lạnh Sharp Inverter 401 lít SJ-FXP480VG-BK

19.790.000đ 20.490.000đ -3%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 235 lít AQR-IG248EN (GB)

Tủ lạnh Aqua Inverter 235 lít AQR-IG248EN (GB)

7.090.000đ 7.890.000đ -10%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua 130 lít AQR-T150FA(BS)

Tủ lạnh Aqua 130 lít AQR-T150FA(BS)

3.890.000đ 4.590.000đ -15%

Mua hàng

Tủ lạnh Sharp Inverter 556 lít SJ-FX630V-ST

Tủ lạnh Sharp Inverter 556 lít SJ-FX630V-ST

19.290.000đ 19.990.000đ -4%

Mua hàng

Tủ lạnh Sharp Inverter 165 lít SJ-X196E-DSS

Tủ lạnh Sharp Inverter 165 lít SJ-X196E-DSS

5.190.000đ 5.890.000đ -12%

Mua hàng

Tủ lạnh Sharp Inverter 525 lít SJ-FX600V-SL

Tủ lạnh Sharp Inverter 525 lít SJ-FX600V-SL

31.190.000đ 31.890.000đ -2%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua Inverter 260 lít AQR-I298EB BS

Tủ lạnh Aqua Inverter 260 lít AQR-I298EB BS

9.590.000đ 10.990.000đ -13%

Mua hàng

Tủ lạnh Aqua 90 lít AQR-D99FA(BS)

Tủ lạnh Aqua 90 lít AQR-D99FA(BS)

2.590.000đ 3.290.000đ -21%

Mua hàng

Tủ lạnh Sharp Inverter 150 lít SJ-X176E-SL

Tủ lạnh Sharp Inverter 150 lít SJ-X176E-SL

4.990.000đ 5.690.000đ -12%

Mua hàng

Tủ lạnh Sharp Inverter 401 lít SJ-FXP480V-SL

Tủ lạnh Sharp Inverter 401 lít SJ-FXP480V-SL

18.290.000đ 18.990.000đ -4%

Mua hàng

TiVi
 • TẤT CẢ
 • Tivi Panasonic
 • Tivi Sharp
 • Tivi Toshiba
 • TiVi Samsung
 • TiVi Sony
 • TiVi LG
 • TiVi TCL
 • TiVi Casper
 • TiVi Aqua
 • TiVi FFALCOL
Tủ lạnh
 • TẤT CẢ
 • Tủ lạnh Casper
 • Tủ lạnh Electrolux
 • Tủ lạnh Hitachi
 • Tủ lạnh Sharp
 • Tủ lạnh Aqua
 • Tủ lạnh LG
 • Tủ lạnh Toshiba
 • Tủ lạnh Samsung
 • Tủ lạnh Panasonic
Máy Lạnh
 • TẤT CẢ
 • Máy lạnh Electrolax
 • Máy lạnh Media
 • Máy lạnh Sharp
 • Máy lạnh Retech
 • Máy lạnh Mitsubisi
 • Máy lạnh Aqua
 • Máy lạnh Toshiba
 • Máy lạnh LG
 • Máy lạnh Casper
 • Máy lạnh Panasonic
 • Máy lạnh Daikin
 • Máy lạnh Samsung
Tủ mát
 • TẤT CẢ
 • Tủ mát Alaska
 • Tủ mát Aqua
 • Tủ mát Sanaky
Tủ đông
 • TẤT CẢ
 • Tủ đông Kangaroo
 • Tủ đông Alaska
 • Tủ đông Aqua
 • Tủ đông Sanaky
Máy Giặt
 • TẤT CẢ
 • Máy giặt Electrolux
 • Máy giặt Panasonic
 • Máy giặt Samsung
 • Máy giặt LG
 • Máy giặt Aqua
 • Máy giặt Toshiba
Quạt Điều Hoà
 • TẤT CẢ
 • Quatj AZPRO
 • Quạt điều hoà Media
 • Quạt điều hoà Kangaroo
 • Quạt điều hoà Sunhouse
 • Quạt điều hoà Daikiosan
Loa
 • TẤT CẢ
 • Loa AZPRO
 • Loa Sumico
 • Loa Yammy
 • Loa Suyang
 • Loa Zenbos
 • Loa Nanomax
 • Loa Mobell
 • Loa Birici
 • Loa Dalton
Laptop
 • TẤT CẢ
 • Laptop Itel
 • Laptop Chuwi
 • Laptop Intel
 • Laptop Gigabyte
 • Laptop LG
 • Laptop Surface
 • Laptop MSI
 • Laptop Dell
 • Laptop Acer
 • Laptop Lenovo
 • Laptop HP
 • Laptop Asus
 • Macbook
Điện Thoại
 • TẤT CẢ
 • Điện thoại Masstel
 • Điện thoại Intel
 • Điện thoại Mobell
 • Điện thoại Nokia
 • Điện thoại Realme
 • Điện thoại Vivo
 • Điện thoại Xiaomi
 • Điện thoại Oppo
 • Điện thoại Samsung
 • Điện thoại Iphone
Máy Lọc Nước
 • TẤT CẢ
 • Máy lọc nước Cuckoo
 • Máy lọc nước Chungho
 • Máy lọc nước Koway
 • Máy lọc nước Mutosi
 • Máy lọc nước Daikiosan
 • Máy lọc nước Toshiba
 • Máy lọc nước Sunhouse
 • Máy lọc nước Karofi
 • Máy lọc nước Kangaroo
Míc Không dây
 • TẤT CẢ
 • Míc không dây AZPRO
Ý kiến khách hàng

Chị Nhi

Nhân viên bên Bảo Tín Phát Lộc rất nhiệt tình à, vừa cả lắp đặt và cả bảo hành nữa

Anh Viên

Giá cả phải chăng, mẫu mã đa dạng, nhân viên tư vấn cụ thể

Chị Huệ

Giao hàng nhanh chóng
Tin tức
Doanh nghiệp điện máy trong nước kinh doanh èo uột
Doanh nghiệp điện máy trong nước kinh doanh èo uột Sản phẩm ít xuất hiện tại các chuỗi bán lẻ, giá trị thương hiệu không cao, lợi nhuận thấp là tình trạng chung của các doanh nghiệp điện máy Việt hiện nay.

Sản phẩm ít xuất hiện tại các chuỗi bán lẻ, giá trị thương hiệu không cao, lợi nhuận thấp là tình trạng chung của các doanh nghiệp điện máy Việt hiện nay.

Ghi nhận ở một cửa hàng bán lẻ điện máy trên đường Nguyễn Duy Trinh (TP Thủ Đức, TP HCM), khi khách hỏi mua điều hòa không khí, nhân viên bán hàng tại đây chọn tư vấn nhiều dòng sản phẩm thuộc các thương hiệu nước ngoài nổi tiếng như Daikin, Panasonic, Electrolux... Nếu tìm kiếm sản phẩm có giá bình dân, nhân viên chuyển sang giới thiệu các hãng mới nổi như Gree, Casper, Comfree...

Khi khách đề cập các thương hiệu nội địa, nhân viên mới bắt đầu nhắc tên một vài sản phẩm, kèm lưu ý: "Giá hàng này cũng không rẻ hơn bao nhiêu so với các thương hiệu đã tư vấn, nên cân nhắc kỹ".

Khảo sát trên trang web bán hàng của Điện Máy Xanh, trong số hơn 200 máy lạnh chỉ có 15 sản phẩm đến từ Nagakawa, Kangaroo và Funiki. Các dòng hàng khác như tủ lạnh, máy giặt, tivi... gần như không xuất hiện thương hiệu Việt. Tại hệ thống bán lẻ Nguyễn Kim, Reetech là đại diện Việt duy nhất ở dòng hàng máy lạnh. Với hệ thống Điện Máy Chợ Lớn, tủ lạnh Funiki cũng là đại diện duy nhất, chiếm chưa đến 3%.

Đây là thực trạng chung của các sản phẩm điện máy Việt trên thị trường nhiều năm qua. Hiện nay có khoảng 10 doanh nghiệp nội địa kinh doanh sản phẩm điện máy tự sản xuất hoặc đặt hàng gia công. Trong đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa (NAG) là một trong những đơn vị tiên phong từ năm 2002 với sản phẩm chủ lực là điều hòa không khí, chiếm 70% doanh thu.

Từ khi công bố thông tin năm 2008 đến năm 2015, doanh thu của Nagakawa không vượt nổi mốc 300 tỷ đồng. Đến năm 2019, doanh thu vượt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước, nhờ mở rộng thêm mặt hàng kinh doanh điện gia dụng. Tuy doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp vẫn quanh mức 10 tỷ đồng. Biên lợi nhuận ròng giảm từ 3% giai đoạn 2015-2017 về mức khoảng 1% từ năm 2018.

tỷ đồngtỷ đồngKết quả kinh doanh của NagakawaDoanh thu (cột trái)Lợi nhuận sau thuế (cột phải)2015201620172018201920202021Kế hoạch 2022050010001500200008162432VnExpress

Cũng có thâm niên trên thị trường, nhưng điều hòa không khí vốn không phải là thế mạnh của Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE). Thương hiệu điều hòa Reetech của công ty này mới lên kệ một số hệ thống bán lẻ lớn những năm gần đây. Năm ngoái, nhu cầu tiêu dùng thu hẹp, số lượng dự án bất động sản sụt giảm và sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường đã ảnh hưởng mạnh đến sản lượng bán máy điều hòa của REE, lượng hàng tồn kho tăng cao trong hệ thống phân phối.

Gia nhập thị trường cùng thời điểm, thương hiệu Funiki của Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) có sản phẩm chủ lực là tủ lạnh và điều hòa. Kết quả kinh doanh giai đoạn 2016-2020 cho thấy, doanh thu hãng này đa phần duy trì ở mức không quá 1.000 tỷ đồng. Lợi nhuận có diễn biến thuận lợi hơn Nagakawa, riêng năm 2020, doanh nghiệp này lãi 142 tỷ đồng, tăng 34% so với năm trước. Tuy nhiên con số trên vẫn còn rất thấp nếu so với các thương hiệu điện máy nước ngoài tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp điện máy nội địa kinh doanh lận đận chủ yếu do sức cạnh tranh kém trên thị trường. Lãnh đạo Nagakawa nhiều lần cho biết, rủi ro thường trực của công ty đến từ sự cạnh tranh "vô cùng khốc liệt", với sự tham gia của gần 100 hãng điều hòa cùng các chính sách bán hàng "hấp dẫn" của họ. Doanh nghiệp luôn có biên lợi nhuận ròng thấp do giảm giá bán trước sức ép từ hàng giá rẻ của Trung Quốc. Ngoài ra để tăng doanh số, Nagakawa cũng phải đánh đổi bằng các khoản ngân sách lớn cho tiếp thị.

Mạng lưới kênh phân phối còn hạn chế cũng là một điểm yếu lớn. Mãi đến năm 2020, báo cáo thường niên của Nagakawa cho biết hệ thống bán hàng của công ty được trải rộng khắp cả nước. Với Hòa Phát, năm ngoái các sản phẩm tủ đông, tủ mát, tủ lạnh, điều hòa mới chính thức xuất hiện tại các hệ thống siêu thị điện máy lớn. Hiện sản phẩm Hòa Phát có hơn 2.000 điểm bán hàng, trong khi chỉ tính riêng hệ thống Điện Máy Xanh, các thương hiệu ngoại đã nắm trong tay số lượng điểm bán tương tự.

Không chỉ bị lép vế bởi các thương hiệu nước ngoài nổi tiếng, doanh nghiệp Việt còn đang hụt hơi trước chính sách bán hàng cạnh tranh của họ. Quản lý một cửa hàng bán lẻ điện máy tại TP Tân An (Long An), cho biết nhiều năm qua các thương hiệu này tìm cách triển khai chính sách khuyến khích nhân viên bán lẻ ưu tiên giới thiệu sản phẩm của họ. Các hãng thỏa thuận ngầm với nhân viên để tặng thêm hoa hồng cho mỗi sản phẩm bán được, trung bình vào khoảng 5-10% giá bán. Theo quản lý trên, điều này càng khiến các doanh nghiệp nội địa "khó sống" và lùi hẳn về khu vực nông thôn.

Khách hàng đang chọn máy giặt thuộc thương hiệu nước ngoài tại một cửa hàng điện máy đường Nguyễn Duy Trinh (TP Thủ Đức, TP HCM). Ảnh: Tất Đạt

Khách hàng đang chọn máy giặt thuộc thương hiệu nước ngoài tại một cửa hàng điện máy đường Nguyễn Duy Trinh (TP Thủ Đức, TP HCM). Ảnh: Tất Đạt

Tuy nhiên, tiềm năng thị trường còn lớn được xem là cơ sở để nhiều thương hiệu điện máy nội địa vẫn quyết định mở rộng kinh doanh, nhất là điều hòa không khí.

Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy, tỷ lệ sở hữu máy lạnh trung bình cả nước chỉ đạt 31%, thấp hơn nhiều so với các sản phẩm điện máy khác như tivi (92%), tủ lạnh (80%), máy giặt (50%)...

Tỷ lệ người dân sở hữu máy lạnh còn thấp nhưng theo số liệu từ GfK (công ty nghiên cứu thị trường lớn nhất ở Đức), quy mô ngành này đã đạt hơn 16.750 tỷ đồng trong năm 2021, chỉ sau tủ lạnh. Tính chung nhóm điện lạnh, tổng quy mô thị trường đạt 62.000 tỷ đồng. Đơn vị này cũng dự đoán, ngành điện lạnh có thể tăng hơn 5%, đạt quy mô trên 65.000 tỷ đồng trong năm nay.

Tỷ lệ hộ dân sử dụng điều hòa nhiệt độ năm 2019

+-

Cấp Dưới 16%

Cấp 17-31%

Cấp 32-46%

Cấp 47-60%

Cấp Trên 60%

Động lực khách quan còn đến từ biến đổi khí hậu. Báo cáo Gemmes Việt Nam mới đây chỉ ra, nhiệt độ trung bình dự tính tăng khoảng 1,13±0,87°C vào giữa thế kỷ này (so sánh với thời kỳ 1986-2005) theo kịch bản có sự cắt giảm mạnh khí nhà kính. Ngoài ra, thu nhập bình quân đầu người tăng lên cũng tạo điều kiện giúp nhiều người tiếp cận các sản phẩm điện máy giá cao hơn như máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt...

Tuy nhiên, đây là điều kiện thuận lợi chung cho cả thị trường, kể cả với các doanh nghiệp ngoại. Trong khi đó, các hãng nội địa vốn yếu thế hơn hẳn về giá trị thương hiệu và hệ thống phân phối.

%Tốc độ tăng trưởng số lượng các sản phẩm điện máy so với cùng kỳI-2021II-2021III-2021IV-20212 tháng 2022Tủ lạnhMáy lạnhMáy giặt-60-40-2002040VnExpress | Nguồn: GfK

Để tăng sức cạnh tranh, các doanh nghiệp nội đưa ra nhiều chiến lược. Nagakawa lên kế hoạch củng cố thị trường sẵn có tại miền Bắc, mở rộng thị trường miền Nam, phát triển các kênh bán hàng mới hiện đại, kênh dự án.

Doanh nghiệp này cũng xác định, đẩy mạnh hoạt động truyền thông tiếp thị là con đường phát triển bền vững nhất. Công ty hướng tới xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu cho từng ngành hàng với lộ trình dài hạn. Ngoài ra, Nagakawa cũng muốn xuất khẩu sản phẩm ra thị trường Đông Nam Á và các khu vực lân cận.

Trong khi đó, Hòa Phát chú trọng nâng cao năng lực sản xuất cho mảng điện máy. Công ty đang xây dựng hai trung tâm sản xuất tại Hà Nam và Bà Rịa - Vũng Tàu, dự kiến bắt đầu hoạt động từ giữa năm nay. Kế hoạch xuất khẩu cũng được chú trọng, Hòa Phát sẽ ưu tiên nghiên cứu phát triển các sản phẩm điện lạnh, hàng gia dụng đủ tiêu chuẩn quốc tế. Trong nước, thương hiệu này muốn mở rộng kênh phân phối, đẩy mạnh tiếp thị, nhân sự và bảo hành.

Với Reetech, duy trì thị phần doanh số máy điều hòa không khí là ưu tiên hàng đầu. Công ty cũng đẩy mạnh phát triển mạng lưới đại lý phân phối toàn quốc và các kênh bán hàng trên các trang thương mại điện tử.

Ngoài ra, giá cả, chính sách bảo hành và chính sách với nhà bán lẻ cũng là những hướng mà các thương hiệu trên sẽ đánh mạnh, trong đó, giá cả có thể xem là chiến lược hàng đầu. Chính sách bảo hành cũng được triển khai theo hướng dài hơn (phổ biến khoảng 2 năm so với mức thông thường một năm), thậm chí còn chấp nhận "một đổi một" trong suốt thời gian bảo hành. Riêng tủ lạnh và máy lạnh, một số hãng còn kéo dài bảo hành lên 5-6 năm. Ngoài ra, nhiều thương hiệu đưa ra mức chiết khấu cao khi tiếp cận các nhà bán lẻ và chính sách khuyến khích cho nhân viên tư vấn.

Quản lý một điểm bán lẻ điện máy ở TP Tân An cho rằng, ngoài các chiến lược trên, các doanh nghiệp nội địa nên củng cố thêm giá trị thương hiệu và đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, quảng cáo. "Khi khách hàng đến tìm mua sản phẩm nào đó, ít người tìm hiểu kỹ về các thông số kỹ thuật. Điều họ quan tâm đầu tiên là tên thương hiệu nghe có quen hay không", anh nói.

Tất Đạt

Xem Thêm
Doanh nghiệp điện máy trong nước kinh doanh èo uột
Doanh nghiệp điện máy trong nước kinh doanh èo uột Sản phẩm ít xuất hiện tại các chuỗi bán lẻ, giá trị thương hiệu không cao, lợi nhuận thấp là tình trạng chung của các doanh nghiệp điện máy Việt hiện nay.
Máy lạnh giảm giá trong mùa nóng ở TP.HCM
Máy lạnh giảm giá trong mùa nóng ở TP.HCM Các chuỗi cửa hàng điện máy đang tung ra nhiều chương trình ưu đãi giá với điều hòa, quạt điện khi thời tiết TP.HCM diễn biến bất thường, nhiều ngày trời nắng gắt, oi bức.
Điện máy chính hãng giảm đến 50% kèm miễn phí vận chuyển
Điện máy chính hãng giảm đến 50% kèm miễn phí vận chuyển Máy giặt Electrolux, TV Samsung, máy lọc không khí Sunhouse… ngoài giá giảm “khủng” còn áp dụng freeship, giảm phí vận chuyển đến 40% giữa lúc xăng tăng giá.
Sản phẩm điện máy, điện lạnh giải nhiệt giảm giá đón đầu mùa nóng
Sản phẩm điện máy, điện lạnh giải nhiệt giảm giá đón đầu mùa nóng Đón đầu nhu cầu của người tiêu dùng đầu mùa nắng nóng, thị trường điện máy giải nhiệt đã bắt đầu sôi động từ đầu tháng 3 khi các trung tâm mua sắm, siêu thị điện máy lớn đồng loạt tung ra các chương trình khuyến mãi giảm giá.
Video chia sẻ
ƯU ĐÃI HẤP DẪN

ƯU ĐÃI HẤP DẪN

SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG

SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG

BẢO HÀNH SẢN PHẨM

BẢO HÀNH SẢN PHẨM

TƯ VẤN 24/7

TƯ VẤN 24/7

0
Zalo
Hotline